Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Värske kraam Viljandist 2024 installatsioonide tutvustused

"Sammude kaja"

Sammud on interakiivne immersiivne ruumispetsiifiline kontseptsioon-installatsioon, millega kutsume kogejaid üles hoomama ümbritsevat ruumi, selles olnut ja oma osalust selles.

Image
kultuur

Autorid: Piret Parrest, Berta Kelder, Tindur Leškin, Joosep Kurm 
Juhendaja: Urmas Lüüs

Mis see on?

Lapsena kogesime iga päev palju avastamisrõõmu. Seninägematute esemete ja tundmatute paikade otsa oli lihtne sattuda. Uut ja huvitavat leidus pea igal sammul. Vanematele esitatud küsimus “mis see on?” oli üks sagedasemaid, mida lapse suust kuulda sai. Täiskasvanuna on meile jäänud ainult unenäod, kus võime näha ja teha ulmelisi asju. Miks mitte kogeda niisugust tunnet reaalses maailmas?

Autorid: Annika Mänd, Margo Siimon
Juhendaja: Urmas Lüüs
Produtsendid: Jürgen Joost, Emily Krutto, Minni Simsalu

ENG
As children, we experienced the joy of discovery every day. It was easy to come across unseen objects and unknown places. There was something new and interesting at almost every step. The question "what is this?" was one of the most frequent ones heard from a child's mouth. As adults, we are left only with dreams where we can see and do fantastical things. Why not experience such a feeling in the real world?

Authors: Annika Mänd, Margo Siimon
Supervisor: Urmas Lüüs
Producers: Jürgen Joost, Emily Krutto, Minni Simsalu

"Lumi ja troopika"

Installatsiooni “Lumi ja troopika” kontseptuaalne lähtepunkt on Karl Ristikivi “Hingede öö”, 1953. aastal kirjutatud romaan. Installatsiooni külastajad sisenevad ruumi, kus neid tervitab troopiline fotosein, mis loob illusiooni soojast ja lõõgastavast keskkonnast. Kuid selles idüllilises atmosfääris toimub üllatuslik nihe, kui ruumi täidab ootamatult lumesadu.

Kontrast meeldiva ja ebameeldiva keskkonna ning vihje eestlaste levinud soovidele olla “kusagil mujal” on iseloomulik ka Ristikivi romaanile “hingede öö.”  Troopiline keskkond ja lumesadu esindavad kaht erinevat maailma, mis koonduvad ootamatult ühes ruumis. “Lumi ja troopika” püüab vaatajat mõtlema panna kliimamuutuse, looduse vastuolude või kultuuride kokkupõrke üle, pakkudes samal ajal esteetilist naudingut ja emotsionaalset äratundmist.

Installatsioon julgustab vaatajaid kahtlema nende ümbrust mõjutavates narratiivides ning uurima ruumi ja keskkonda uutest vaatenurkadest. Ruumi nihestamine ja ootamatute elementide lisamine aitab avada dialoogi teemade üle, mis võivad jääda muidu tähelepanuta.

Installatsioon “Lumi ja troopika” on TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppetöös valminud teos, mis jõudis esmaselt publiku ette valgusfestivalil “Viljandi Tuled” 2024 veebruaris.

Image
kultuur

Autorid: Terje Kähr, Rebecca Villem
Produtsendid: Siret Upan, Betti Nora Raasman
Juhendaja: Urmas Lüüs

ENG
The conceptual starting point for the installation "Snow and Tropics" is Karl Ristikivi's novel "Night of Souls," written in 1953. Visitors to the installation enter a space where they are greeted by a tropical photo wall, creating an illusion of a warm and relaxing environment. However, this idyllic atmosphere is disrupted by an unexpected snowfall filling the room.

The contrast between the pleasant and unpleasant environments and the reference to the common Estonian desire to be "somewhere else" is also characteristic of Ristikivi's novel "Night of Souls." The tropical environment and the snowfall represent two different worlds that unexpectedly converge in one space. "Snow and Tropics" aims to make the viewer reflect on climate change, the contradictions of nature, or cultural clashes, while also providing aesthetic pleasure and emotional recognition.

The installation encourages viewers to question the narratives influencing their surroundings and to explore space and environment from new perspectives. The displacement of the space and the addition of unexpected elements help open a dialogue on themes that might otherwise go unnoticed.

The installation "Snow and Tropics" is a work created as part of the studies at the University of Tartu Viljandi Culture Academy, first presented to the public at the light festival "Viljandi Tuled" in February 2024.

Authors: Terje Kähr, Rebecca Villem
Producers: Siret Upan, Betti Nora Raasman
Supervisor: Urmas Lüüs

"Lõputu üksildase unenäolise ekslemise väljapääsmatu paine"

Installatsiooni “Lõputu üksildase unenäolise ekslemise väljapääsmatu paine”  ajendiks on Karl Ristikivi romaani “Hingede öö” atmosfääri unenäolisus ja üksildane ekslemine mööda lõputuna näiva maja koridore ja ruume. Enim inspiratsiooni andsid raamatust teatrisaali, ühe pildiga galerii ja suures saalis aset leidva surnuvalve lokatsioonid. Romaani peategelane on sinna majja sattunud juhuslikult. Ka minu teose peategelane on sinna justkui ära eksinud, olles kutsumata külaline. Side Ristikivi romaani unenäolisusega avaldub selles, et ka minu loomeprotsessi algus oli ekslev ning just unes nägin ma seda kasti paigutatud teatrisaali.

Image
kultuur

Autor: Anna-Maria Pink (TP IV)
Juhendaja: Urmas Lüüs
Produtsendid: Jürgen Joost, Emily Krutto, Minni Simsalu

ENG
The installation "The Endless Oppressive Loneliness of Dreamlike Wandering" is inspired by the dreamlike atmosphere and solitary wandering through the seemingly endless corridors and rooms of Karl Ristikivi's novel "Hingede öö" ("Night of Souls"). The most inspiration came from the locations in the book such as the theater hall, the gallery with a single painting, and the wake in the grand hall. The protagonist of the novel finds himself in this house by chance. Similarly, the protagonist of my piece seems to be lost there, an uninvited guest. The connection to the dreamlike quality of Ristikivi's novel is also reflected in my creative process, which began with wandering thoughts and a vision of a theater hall placed in a box that I saw in a dream.

Author: Anna-Maria Pink (TP IV)
Supervisor: Urmas Lüüs
Producers: Jürgen Joost, Emily Krutto, Minni Simsalu

"twin of myself"

Ruut kui kõige algus, kese ja lõpp.

Installatsiooni “Kuup” idee tekkis Ruben Östlundi filmist ,,The Square” (2017), kus räägitakse ruudust järgmiselt:  ,,Ruudus jagame me kõikidega võrdseid õigusi ja kohustusi. Ruudu idee seisneb selles, et kui astute selle piiridesse, allutakse ühisele sotsiaalsele lepingule, mida mujal ignoreeritakse.”

Image
kultuur

Autor: Johanna Reinvald
Valguskunstnik: Mihkel Viinalass
Produtsent: Reilika Ritson

"Ärevus"

Kas su südametunnistus on puhas? Mis on sinu patt? Sul pole pääsu. MEIE näeme sinust läbi.

Image
kultuur

Seistes üksinda pingeliselt teiste inimeste pilgu all või elades läbi kohtu mõistmist sinust kõrgemal positsioonil olevalt isikult, poeb ärevus naha alla. “Ärevuse” installatsioon on inspireeritud ärevuse ja süüdimõistmise tundest. Kohtumõistjaks on jumalik olend, kes määrab oma pilguga inimese, keda süüdi mõista. Tahame välja tuua lootusetu olukorra, kus isik on osa vandenõust ja kohtu mõistust, millest tal pole pääsu.

"Ringlus"

Ringlus on ruum, kus oma mõtetest hetkeks lahti lasta, et olla kohal ja kõigest muust eemal.
Videoinstallatsioon on inspireeritud valguse mõjust erinevates ruumides ja viisidest kuidas seda saab kasuta.

Image
kultuur

Autor: Tindur Leškin
Juhendaja: Urmas Lüüs, Eero Ehala

"Tahan õndsaks saada"

"Õndsaks ei saa siin ilmas mitte läbi kerguse, vaid läbi vaeva ja kannatuse." - A.H.Tammsaare. Tõde ja Õigus

Image
kultuur

Autor: Johanna Reinvald
Valguskujundaja: Mihkel Viinalass
Produtsendid: Carmella Ulst ja Markus Meldo

"Am i doomed?"

Installatsioon "Am I Doomed?" on inspireeritud Moses Sumney muusikapalast, mis väljendab toorust, haavatavust ja emotsionaalset sügavust.

Image
kultuur

Videoinstallatsioon püüab tabada muusika ja visuaalse kunsti sümbioosi. Peamine eesmärk on luua puhas ja lihtne ruum, kus muusika, valgus ja liikumine saavad kokku kõige ehedamal moel.

Külastajana saad kogeda sama ruumi erinevate nurkade alt, mis annab võimaluse olla osa teosest.

Autorid: Karmi Pikkma ja Piret Parrest
Juhendaja: Urmas Lüüs
Produtsendid: Jelizaveta Kondranina ja Aurelia Kuum