Author:
Pexels

Tellimuskoolitus "Viha valitsemine õpetajatele"

Toimumisaeg ja -koht: kokkuleppel

Maht: 1 EAP (16 tundi auditoorset tööd, 10 tundi iseseisvat tööd)

Õppejõud: Sergei Drõgin, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse õpetaja

Eesmärk:

 • anda teadmisi viha tundmisest ja vihastamisest ning sellest, mis toimub sel ajal inimese sees;
 • selgitada, miks oma ärrituse kontrolli all hoidmine on kasvatusprotsessis vajalik ning miks viha valitsemine on kasulik;
 • pakkuda võimalust õppida praktiliselt oma viha juhtima läbi rolliharjutustes osalemise ning kodutööde sooritamise ja parendada oma oskusi viha valitsemiseks.

Sihtrühm: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes

Kursuse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • on võimeline märkama ja teadvustama oma käitumise mõju kasvatusprotsessis;
 • oskab välja tuua positiivsed ja negatiivsed küljed agressiivsest käitumisest;
 • oskab eristada agressiivse käitumise arengufaase;
 • on võimeline märkama ja kontrollima oma mõtteid;
 • oskab praktikas kasutada lõdvestumismeetodeid;
 • oskab eristada erinevaid käitumisstiile ja käituda asjalikult OTSE skeemi abil;
 • oskab eristada kriitikat solvangust ning oskab nendele reageerida;
 • on võimeline märkama ja vastu panema teiste inimeste survele.

Grupi suurus: 6–15 osalejat

Nõuded lõpetamiseks: 70% kontakttundides osalemine

Väljastatav dokument: tunnistus

Maksumus grupile: kokkuleppel

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

#täiendusõpe
Muusikaprodutsendi mikrokraad - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Alanud on registreerumine muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi

#ettevõtlus #täiendusõpe
Loovettevõtja mikrokraad 2022 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Algas registreerumine loovettevõtja mikrokraadiprogrammi

#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Eesti rahvakultuur" - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kultuuriakadeemia avab Eesti rahvakultuuri mikrokraadi