Autor:
Pexels

Tellimuskoolitus "Viha valitsemine õpetajatele"

Toimumisaeg ja -koht: kokkuleppel

Maht: 1 EAP (16 tundi auditoorset tööd, 10 tundi iseseisvat tööd)

Õppejõud: Sergei Drõgin, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse õpetaja

Eesmärk:

 • anda teadmisi viha tundmisest ja vihastamisest ning sellest, mis toimub sel ajal inimese sees;
 • selgitada, miks oma ärrituse kontrolli all hoidmine on kasvatusprotsessis vajalik ning miks viha valitsemine on kasulik;
 • pakkuda võimalust õppida praktiliselt oma viha juhtima läbi rolliharjutustes osalemise ning kodutööde sooritamise ja parendada oma oskusi viha valitsemiseks.

Sihtrühm: õpetajad ja tugispetsialistid koolides, lasteaedades ja teistes haridusasutustes

Kursuse õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

 • on võimeline märkama ja teadvustama oma käitumise mõju kasvatusprotsessis;
 • oskab välja tuua positiivsed ja negatiivsed küljed agressiivsest käitumisest;
 • oskab eristada agressiivse käitumise arengufaase;
 • on võimeline märkama ja kontrollima oma mõtteid;
 • oskab praktikas kasutada lõdvestumismeetodeid;
 • oskab eristada erinevaid käitumisstiile ja käituda asjalikult OTSE skeemi abil;
 • oskab eristada kriitikat solvangust ning oskab nendele reageerida;
 • on võimeline märkama ja vastu panema teiste inimeste survele.

Grupi suurus: 6–15 osalejat

Nõuded lõpetamiseks: 70% kontakttundides osalemine

Väljastatav dokument: tunnistus

Maksumus grupile: kokkuleppel

Autoriõigused koolituse ülesehitusele ja koolitusprogrammile kuuluvad Tartu Ülikoolile. Nende kasutamine Tartu Ülikooli kirjaliku loata on keelatud. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

kultuur

Craft Camp töötoad/ Craft Camp workshops

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann