Valitakse uut üliõpilasesindust

Alates 25.04 on võimalik valimistele esitada kandidaate. Kandidaat peab olema TÜ VKA immatrikuleeritud üliõpilane (nii päevaõppe kui avatud ülikooli tudeng). Sel õppeaastal lõpetav tudeng kandideerida ei saa.

Kandidaatide esitamine toimub TÜ VKA peamaja (Posti 1, Viljandi) fuajees selleks ettenähtud kohas või saates vaba sisuga teade hannele@kultuur.edu.ee. Kandidaate saab esitada kuni 2.05 15.00.

3.05 avaldatakse kandidaatide nimekiri TÜ VKA ÜE veebis, õppehoonete stendidel ning e-posti listides. 3.05-8.05 võib kandidaat korraldada valimiskampaaniat, mis vastab üldisele moraalile ja eetikale.

9. ja 10.05 (kuni 23.59) avatakse Õppeinfosüsteemis valimissüsteem, kus võivad hääletada kõik TÜ VKAs õppivad üliõpilased. Igal inimesel on kaks häält (1. ja 2. eelistus), millel on võrdne kaal. Eelistus võetakse arvesse juhul, kui rohkem kui ühel kandidaadil on võrdne arv hääli. Esindusse pääseb see, kel on rohkem 1. eelistusi.

Hääli loeb valimiskomisjon, kuhu kuuluvad valimistes mitteosalevad praeguse üliõpilasesinduse liikmed Hannele Känd, Nele Laos, Kertu Rein ja Kalvi Palling.

Esindusse pääsevad kaks kandidaati isikumandaadi alusel ja iga akadeemilise osakonna (infohariduse, kultuurhariduse, lavakunstide, muusikaosakonna ja rahvusliku käsitöö) üks esindaja häälteenamuse alusel.

Üliõpilasesindusse pääsenud avaldatakse 11.05 toimuvalt esinduse valimiste peol klubis Rubiin kl 00.00.

Lisainfo:
Hannele Känd
üliõpilasesinduse president
Tel 5669 8839
E-post hannele@kultuur.edu.ee
http://esindus.kultuur.edu.ee