Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Üliõpilaste teadustööde preemiad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Eesti Teadusagentuur ning haridus- ja teadusministeerium andsid 13. detsembril üle auhinnad 2022. aasta parimatele üliõpilaste teadustöödele humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (960 eurot) Kristo Oksale konkursitöö „Tarvastu ordulinnuse sepikoda“ eest, juhendaja: Ragnar Saage.

2. preemia (650 eurot) Tormi Arivale konkursitöö „Reedik Palmi kaks maailma“ eest, juhendaja: Mart Velsker.

3. preemia (320 eurot) Triin Aasale konkursitöö „Intensiivistajad eesti noortekeeles“ eest, juhendaja: Liina Lindström.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära järgnevad tööd:

Jaana Jurtšenkova konkursitöö „Gezeliuse leksikoni „Lexicon Graeco-Latinum“ tähe alfa editsioon“, juhendaja: Janika Päll.

Rasmus Heinsare konkursitöö „Kuningas ja piiskop Böömi- ja Määrimaal 13. sajandi esimesel poolel“, juhendajad: Kerli Kraus, Anti Selart.

Janis Pettai konkursitöö „Granulatsiooni tehnoloogiast inspireeritud ehtekomplekt“, juhendajad: Harvi Varkki, Kristi Tuum.

Magistriõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (1600 eurot) Linda Vilumetsale konkursitöö „Varauusaegse Tallinna eeslinna laste tervis ja elukeskkond paleopatoloogilise analüüsi põhjal“ eest, juhendaja: Ülle Aguraiuja-Lätti, Martin Malve.

2. preemia (1300 eurot) Anni Poldingule  konkursitöö „Karl Morgensterni inauguratsioonikõne ja Tartu ülikooli pedagoogilis-filoloogilise seminari tudengite harjutustöödes esinevate võtmesõnade võrdlev analüüs“ eest, juhendaja: Janika Päll.

2. preemia (1300 eurot) Laura Jaanholdile konkursitöö „Suhtumine religiooni Eestis - kuidas tunnevad end Eestis kristlike konfessioonide esindajad“ eest, juhendajad: Atko Remmel, Hedi-Liis Toome.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära Marilyn Mägi konkursitöö „Abielulahutuste põhjused Viljandi-Pärnu Rahukogu lahutustoimikutes 1923-1940“, juhendaja: Aigi Rahi-Tamm.

Doktoriõppe kategoorias omistati preemiad järgnevatele tudengitele:

1. preemia (1600 eurot) Liisi Veskile (Glasgow Ülikool) konkursitöö „Tugevama rahvusliku ühtsuse poole: organitsistlikud ja riigirahvuslikud ideed 1930. aastate Eestis“ eest, juhendajad: David Smith, Pärtel Piirimäe.

2. preemia (1300 eurot) Danila Rygovskiyle konkursitöö „Naised vene vanausuliste kultuuris: religioossed praktikad ja avalikud ettekujutused“ eest, juhendaja: Ergo-Hart Västrik.

Konkursi hindamiskomisjon märkis ära Christiana Holsapple konkursitöö „Positsionaalsuse narratiivid tänapäeva Gagauusias: komplekssus ja rahvuslik normatiivsus“, juhendaja: Elo-Hanna Seljamaa.

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemia omistati Elis Pärnale konkursitöö „Eestimaa puitmõisad aastail 1700-1850: etnoloogilisest pärandist stiiliarhitektuurini“ eest, juhendaja: Juhan Maiste.

Palju õnne kõigile laureaatidele ja juhendajatele!

 

Täielik nimekiri autasustatud üliõpilaste teadustöödest on leitav Eesti Teadusagentuuri kodulehel. Vaata ka fotogaleriid auhindade üleandmisest. 

kultuur

Konkursil "Loob ja uurib" selgusid parimad uurimistööd

kultuur

Kultuuriakadeemias saab uuel õppeaastal end täiendada kolmes uues loomevaldkonna mikrokraadiprogrammis

kultuur

Sisseastumine kultuuriakadeemiasse