TÜ VKA heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava vilistlased

Jason Alexander Greenberg
Qumrosh Abbas Khan
Mariia Mysina
 

Michael Anthony Gugliotti 
Bohdana Korohod
Viljar Rosin