Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

"transient matter // mööduv mateeria"

Luudes resoneerib heli, mis tuletab meelde, et praegusest hetkest on juba saanud midagi muud. Keha hakkab oma ajalisust tunnetades maandatult teadmatusele otsa vaatama, ning otsima makromaailmast seltsi, mööduvaid materjale ja transtsendentaalseid kombinatsioone.

Autor ja etendaja: Lisette-Marie Viilup
Valgustehnik: Kris-Kervin Mölder
Juhendaja: Ruslan Stepanov
Täname: TÜ Viljandi kultuuriakadeemia
Kestus: 40 minutit
NB! Lavastuses esineb valjusid helisid

Lisette-Marie Viilup on lõpetamas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala.
Ta on kaasa teinud lavastuses „koreograafia“ (Ruslan Stepanov) ning aastatel 2022-2024
õppinud Berliini Kunstiülikooli tantsuosakonnas (HZT). Teda huvitavad seosed, heli füüsilisus ja
teadmatuse potentsiaal.

/// ENG ///
The sound resonates in the bones, reminding us that the present moment has already become something else. While sensing its temporality a grounded body begins to face the unknown, searching for passing materials, transcendental combinations and companionship from the
macroworld.

Author and performer: Lisette-Marie Viilup
Light technician: Kris-Kervin Mölder
Mentor: Ruslan Stepanov
Special thanks: UT Viljandi Culture Academy
Duration: 40’

The performance will include loud sounds Lisette-Marie Viilup is currently graduating from the University of Tartu Viljandi Culture Academy, majoring in dance art. She has been a co-creator in „choreography“ (Ruslan Stepanov) and studying at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT) from 2022 to 2024. She is interested in physicality of sound, connections and the potential of the unknown.