Omakultuuriakadeemia: Linda Kaljundi

Image

13. detsembril 2022 kell 18 astub Omakultuuriakadeemia loengus lavale Linda Kaljundi ettekandega "Eestlaste soome-ugri identiteedi sünd: 1970.–1980. aastate etnograafiline pööre võrdlevas vaates".

Loengu keskmes on küsimus, miks said soomeugrilaseks olemine ja soome-ugri kultuuripärand eestlaste identiteedi jaoks nii oluliseks just 1970.–1980. aastatel? Kuidas see enesekuvand sündis ja järsku nii paljudele omaks sai? Milline oli soome-ugri identiteedi loomise ja kinnistumise juures eri kultuurivaldkondades tegutsevate loojate (kunstnike, heliloojate,  muusikute, filmitegijate jne), milline aga teadlaste osatähtsus? Millised paistavad toonased arengud võrdlevas vaates: kuidas seostub eestlaste huvi oma autentsete juurte otsimise vastu samal ajal kogu Ida-Euroopas laialt levinud etnograafilise pöördega? Kas on juhuslik, et huvi põlisrahvaste ja pärandkultuuri vastu kattub ühtlasi looduskaitseliikumise laiema levikuga? Milline paistab 20. sajandi lõpus loodud minapilt võrdluses varasemate ettekujutustega soome-ugrilastest, mille olid loonud baltisaksa ja Vene impeeriumi reisimehed, teadlased ja ametnikud? Miks 1920.–1930. aastatel tugevale hõimuliikumisele vaatamata soome-ugrilaseks olemine eestlaste minapildis keskset kohta ei hõivanud?

Linda Kaljundi on Eesti Kunstiakadeemia õppejõud ja Tallinna Ülikooli teadur. Ta on uurinud Läänemere piirkonna ajalugu ja ajalookirjutust kesk- ja varauusajal, kultuurimälu (ajaloolisi romaane, pilte ja pärandit), teaduse ning keskkonnaajalugu. Soome-ugri teemade vastu hakkas ta huvi tundma Eesti ajalooliste romaanide, ajaloopiltide ja teaduslike illustratsioonidega tegeledes, viimasel ajal aga huvitab teda ka looduskaitse roll soome-ugri teemade esilekerkimisel.  

Osale loengus pärimusmuusika aidas või vaata otseülekannet veebilehel live.kultuuriakadeemia.ee. Sõnumiaknas saab esinejale esitada ka küsimusi.

 Sündmus Facebookis

Vaata salvestust

#täiendusõpe
Tantsujooga - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Tantsujooga / Shakti tantsu kursus

#täiendusõpe
Viiuliõppe meetod pärimusmuusikas - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Viiuliõppe meetodid pärimusmuusikas

#täiendusõpe

Kaamera ja montaaž kui töövahend

Kursusel kasutatakse videokaamerat ning omandatakse algteadmised videomontaaži lihtsamatest töövõtetest.