Autor:
Maritta Anton

Kultuuriakadeemia avas uurimistööde konkursi

4. juunini saavad Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased esitada oma seminari- või magistritöö uuele uurimistööde konkursile „Loob ja uurib“, mille parimaid töid auhinnatakse rahalise preemiaga. 

Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada kõrgetasemelisi ja silmapaistvaid seminari- ja magistritöid, edendada teaduslikku mõtlemist ja uurimuslikku hoiakut nii rakenduskõrghariduse kui magistriõppe õppekavadel.  

Parimate konkursitööde autoreid auhinnatakse mõlemas kategoorias rahalise preemiaga: parima seminaritöö I preemia 150 eurot, II preemia 100 eurot; parima magistritöö I preemia 300 eurot, II preemia 200 eurot. Ühtlasi tunnustatakse ka tööde juhendajaid. 

Sageli vastandatakse loovat ja uurimuslikku lähenemist. Kuid looverialade akadeemilise õpikeskkonnana on kultuuriakadeemial vastutus murda sellise vastandamise mustreid ning arendada üliõpilastes ka uurimuslikku hoiakut, mis on oluline nii edasises erialases tegevuses kui akadeemiliste õpingutega jätkamisel,“ sõnas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teadustegevuse koordinaator Liana Roos. „Soovime konkursi kaudu tunnustada silmapaistvate tööde autoreid ja juhendajaid, luua platvormi tulemuste esitlemiseks ning motiveerida üliõpilasi süsteemselt ja struktureeritult mõtestama oma valdkonna olulisi arengusuundi.” 

Konkursil osalemiseks tuleb töö autoril esitada taotlus koos konkursitöö ja konkursil osalemise põhjendusega. Konkursile esitatav töö peab olema kaitsmisele lubatud või kaitstud käesoleval õppeaastal. Konkursil osalemise põhjenduses (kuni 1 lk) tuleb esile tõsta töö väärtust, lähtudes konkursi hindamiskriteeriumitest.  

Taotlus koos töö ja konkursil osalemise põhjendusega tuleb saata 4. juuniks 2023 teadustegevuse koordinaatorile Liana Roosile (liana.roos@ut.ee).  

Töid hindab komisjon ning konkursitulemused tehakse teatavaks nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Parimate tööde autoreid ja juhendajaid tunnustatakse ava- ja/või lõpuaktusel. 

Tutvu konkursi statuudiga 

kultuur

Konkursil "Loob ja uurib" selgusid parimad uurimistööd

kultuur

Kultuuriakadeemias saab uuel õppeaastal end täiendada kolmes uues loomevaldkonna mikrokraadiprogrammis

kultuur

Sisseastumine kultuuriakadeemiasse