Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava üliõpilased korraldasid seminaripäeva "Rahulolu akadeemia"

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava teise kursuse üliõpilased Sigrid Polding, Julia Gurjeva, Sandra Suviste ja Triin Pappel korraldasid 5. mail kogukonnapraktika aine raames koostöös Viljandi haigla psühhiaatrikliinikuga seminaripäeva „Rahulolu akadeemia“. Kliiniku klientidele ja töötajatele viidi läbi kaks töötuba: Agda Grahv juhendas õpituba "Üks väike samm õnnelikkuse poole" ning Sergei Drõgin juhendas töötuba "Enesetunnetamine ja toimetuleku alused konfliktiolukorras".

Projekti idee arendamiseks ja valdkonnast rohkem teada saamiseks korraldasid üliõpilased tänavaküsitluse Viljandi kogukonnaliikmete seas. Küsitluse käigus selgus vaimse tervise statistika kinnituseks, et vaimse tervise riskirühm on 25–50-aastased inimesed. Sihtrühmaks otsustati võtta kesk- ja vanemaealised ning anda seminari käigus neile vaimse tervise parendamise võimalusi.

Erinevate sidusrühmadega läbirääkimise käigus jõuti koostööni Viljandi haigla psühhiaatriakliiniku sundravi osakonnaga, kus ravi toetavate teenuste koordinaator Liis Peedosk pakkus välja idee viia läbi seminaripäev psühhiaatriakliiniku klientidele ja personalile, sh tegevusjuhendajatele. 

Esimeste läbirääkimiste käigus Liis Peedoskiga selgus, et Jämejala psühhiaatriakliiniku rehabilitatsiooni sihtgrupp suundub psühhiaatriakliiniku toetavast kogukonnast välismaailma või lähevad toetavale ja leebemale teenusele üle. Seetõttu on nad kõige kõrgema riskiga sattumaks tagasi vaimsete probleemide võrgustikku. Kuidas teha nii, et nad ei sõltuks enam tegevusjuhendajadest vaid saaksid ise väljaspool kliinikut oma eluga hakkama? Kuidas murda Jämejala psühhiaatriakliiniku stigmat, mis asetab patsiendid kliinikust välja saades sageli eluheidiku rolli, sest ühiskond suhtub neisse skeptiliselt? Peedosk lisas, et Jämejala haigla töötajad kogevad ebamugavust ja negatiivseid emotsioone, kui patsiendid on raskes seisus ning neil puuduvad oskused oma tunnetega toime tulemiseks.

Külalisrektoriteks otsustasid tudengid projekti kaasata nende endi õppejõud TÜ Viljandi kultuuriakadeemiast. Pedagoogika õpetaja Agda Grahv viis läbi töötoa „Üks väike samm õnnelikkuse poole“ ja seikluskasvatuse õpetaja Sergei Drõgin juhendas õpituba „Enesetunnetamine ja toimetuleku alused konfliktiolukorras“.

Esimeses töötoas patsientidega käsitleti mõnusas dialoogis õppejõud Agda Grahvi ja haigla patsientide vahel teemasid nagu  eneseväärtustamine, tänutunne ja kuidas hästi mõnuleda. Teises töötoas avati õppejõud Sergei Drõgini eestvedamisel personaliga negatiivseid tundeid, agressiivse käitumise arenemise faase ja oma ärrituse kontrollimisvõimalusi. Mõlemas töötoas panustasid üliõpilased õppejõudude toetamisel sihtgrupiga suhtlemisel ja jagasid kõigile töötoas osalejatele tänukaarte.

Klientide ja töötajate tagasiside õnnelikkuse töötoale:

"Tegevusjuhendajate sõnul tuldi osakonda tagasi hoopis teise hingamisega. Kliendid olid rõõmsas ja helges meeleolus. Esimese asjana kiideti teistele, kes ei osalenud, et nii ägedas vestlusringis käisid nad ja mida kõike rääkida said enda kohta. Samuti oli esimene küsimus olnud osalejate poolt, et kuna uuesti saab sellisest kohtumisest osa võtta."

"Sooja südamega töötoa läbiviija kõnetas nii patsiente/kliente kui ka töötajaid, kes on valmis taolisteks kohtumisteks ka järgmistel kordadel!"

Klientide ja töötajate tagasiside emotsioonide valitsemise töötoale:

"See pani meid kaasahaaravalt kaasa mõtlema oma emotsioonide valitsemise osas. Töötuba oli väga huvitava lähenemisega üles ehitatud ning meie poolt jääb ootus, et saame taolise kohtumise osaks taaskord."

Kultuuriakadeemia üliõpilaste kogemused:

Sandra: ""Rahulolu akadeemia" projekti käigus õppisin inimeste vahelise otsese suhtluse olulisust. Avastasin, et mitmesuguste suhtluskanalite kasutamisel võib osa informatsioonist kaduma minna või tõlgendada valesti, mistõttu otsene suhtlus on hädavajalik tõelise mõistmise ja sideme loomiseks. Mõistsin, et isegi väikesed, alguses lihtsana tunduvad ülesanded võtavad ootamatult palju aega. Kuid keskendudes ühele tegevusele ning panustades sellesse maksimaalselt, saavutasime lõpptulemusena suurepärase tulemuse. Lisaks avastasin, et meeskonnatöö ja tõhus suhtlemine mängisid olulist rolli meie edu saavutamisel. Jagades ideid, kuulates kaaslaste perspektiive ning töötades koos eesmärgi nimel, tõstsime projekti kvaliteeti ja saavutasime rahulolu nii meeskonnas kui ka sihtrühmas."

Triin: "Hommikul Jämejala poole sõites oli hinges kerge ärevus ja värin, mis kasvas kohale jõudes suuremaks. Kartsin, et ütlen või teen midagi valesti. Kui patsiendid saali tulid, muutusin kuidagi rahulikumaks. Agda ülesandes oli vaja mõelda oma lemmiktoidule. Hästi jäi meelde üks noormees, kes hakkas kohe väga elavalt Hesburgeri einet kirjeldama ja enam muust mõelda ei suutnudki. Täna sellele päevale tagasi vaadates läheb meel kergelt härdaks. Meenuvad ainult positiivsed emotsioonid. Olen õnnelik, et saime selle seminaripäeva siiski läbiviidud ja et see õnnestus nii hästi!"

Sigrid: "Ma olin seminari hommikul väga rahulik, sest teadsin, et minu ümber on inimesed keda saab usaldada ning kellega on mul julge ka läbi kukkuda. Esimene ärevus tekkis siis, kui patsiendid hakkasid saabuma ning järsku muutus kõik reaalseks. Mulle väga meeldis Agda töötoas koos patsientidega viibida ja harjutusi kaasa teha. Iga minutiga muutusid ka patsiendid usaldavamateks ning hakkasid enda arvamusi avaldama. Minu lemmik hetk oli see, kui üks noormeestest ütles, et talle meeldib lastega tegeleda, ise kahemeetrine, aga tegelikult pehme südamega. Teises loengus tundsin väga palju ennast ära. Samuti tundus, et ka töötajad olid  seminarist vaimustuses. Mul käis muidugi pidevalt see mõte läbi, kas nad suudavad sellest informatsioonist tegelikult aru saada selleks, et ka enda mõttemustreid murda ja käitumist parandada. Ma tunnen, et paremini oleks saanud seda seminari kindlasti korraldada, hallates paremini infot, olla ühes infoväljas, suuta mõelda ette ning valmistuda seminari tehnilist poolt detailideni välja. See kõik jääb juba järgmisteks kordadeks."

Julia: ""Rahulolu akadeemia" projekti käigus sain kinnitust, et hea meeskond on õnnestumise aluseks. Meie meeskond koosnes sellistest liikmetest, kelle tugevused ja nõrkused olid omavahel heas kooskõlas. Igaühel oli võimalus projekti kõigus rakendada just iseenda tugevusi. Meeskonnatöö oli dünaamiline ja asjalik. Koostööpartnerite motiveeritus projektis kaasalöömises oli hindamatu väärtusega. Õppisin maailma nägema laiemalt just vaimse tervise aspektist. Sest enamasti me ei mõtle selle peale, millised inimesed psühhiaatria haigla kliendid on ja miks. Maailm nende inimeste ümber võib olla erinevat nägu kuid nende sisemaailm on nii rikkalik ja värvide rohke, et teeb silmad ette nii Van Gochi, Piccasso kui ka Gustav Klimptile."

 

Teksti autor: Julia Gurjeva

Avaaktus 2023 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kultuuriakadeemia alustab uut õppeaastat

Alamakstud Härrad - Hooandja

Ansambel Alamakstud Härrad annab välja oma esimest plaati

Lõpuaktus 2023 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Direktor Juko-Mart Kõlari tervituskõne lõpetajatele