Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava üliõpilased ja õppejõud osalesid Viinis demokraatiliku haridusprotsessi programmis

11.–18. aprillil osalesid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava üliõpilased Julia Gurjeva ja Salli Järve koos õppejõudude Agda Grahvi ja Katrin Nielseniga Viini õpetajahariduse ülikooli kolledžis (Pädagogische Hochschule WienERASMUS+ lühiajalise õpirände raames projektis "ReCreadDe".

"ReCreadDe" (ReImagining Creative Democracy in Teacher Education) projekti sisuks oli demokraatia ja loovus hariduslikes kogukondades, mis aitaks mõtestada demokraatiat uuesti kui igapäevakunsti ja elavat ideaali ning uurida loovaid demokraatlikke praktikaid koolisituatsioonis ja õpetajakoolituses. Lisaks tudengitele ja õppejõududele Eestist ning võõrustajatele Austriast võtsid programmist osa Rootsi, Ungari ja Slovakkia õpetajakoolituse tudengid ning õppejõud Rootsist, Ungarist ja Ukrainast.

Lisaks töötubadele, kus käsitleti erinevate meetoditega (tekstid, laulud, liikumislabor, draamaharjutused jms) demokraatlikku mõtteviisi tänases hariduskontekstis ja ühiskonnas laiemalt, sai vaadelda Austria põhikooli koolitunde ning vahetada kogemusi sealsete õpetajatega.

Koolituse viimasel päeval külastati ÜRO Viini keskust, mida maailmas teatakse UNO City'na. Osalejad said ülevaate UNO City loomisest ja toimimispoliitikast ning avanes võimalus vaadelda ka rahvusvahelist sümpoosioni. Aruteluringis rääkis giid ka sellest osast ühiskonnas, kes peavad demokraatiat utoopiaks. "Meie võtsime sealt Eestisse kaasa termini “utoopia” parema poole – hea ja üllas idee, proovides oma valdkonnas tegutseda sel viisil, et see ei oleks teostamatu idee," sõnas Agda Grahv.

Julia ja Salli kirjeldavad oma õpikogemust: "Viin võttis meid vastu sooja päikese ja õitsvate tulpide, õuna- ja kirsipuudega. Lektorid, kaasõppijad erinevatest Euroopa riikidest ja kogu tegevuse protsess oli väga huvitav ja mitmekesine. Tutvusime teiste Euroopa maade koolisüsteemidega, kujundasime demokraatlikku klassiruumi, külastasime põhikooli õppetunde ja suhtlesime sealsete õpilastega. Arutlesime töötubades, et demokraatia kui elamise viis saab omane olla vaid siis, kui me teame, mis ei ole demokraatlik.

Meile pakuvad huvi demokraatiaga seotud teemad ja arvame, et hariduses, sh noorsootöös tuleb kasuks sügavam teadlikkus ja pädevus tänapäeva demokraatlikest suundadest ja praktikatest. Julia on unistanud juba mõnda aega õppimisest välismaal, et oma maailmapildi avardada."  

Õppejõudude töötoas ühendasid Agda Grahv ja Katrin Nielsen teooria ja praktika. Õppijate autonoomseid vajadusi ja õpetaja rolli nende vabaduste loomises harjutati draamaharjutuste kaudu. Koolitus sai sooja ja kiitva tagasiside: esile toodi loengu ja praktiliste tegevuste ühendamise kasulikkust õppijate jaoks ning võimalust harjutusi oma õpilastega “kohe homme” järgi katsetada.  

kultuur

Prantsusmaal toimus TUNE projekti viimane intensiivnädal

Sound recording session

Rahvusvaheline helidisaini kursus ootab osalejaid Tamperesse

pärand

Viljandi pärandusfestival 2024