Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Iirimaal toimus järjekorras teine muusikaõpetajate digioskuste arendamise projekti kohtumine

26. oktoobril kohtusid Erasmus+ rahvusvahelise projekti „Digitaalsed oskused muusikaõpetajatele“ (DISK) partnerid Iirimaal Corkis, et anda üksteisele ülevaade seni tehtud ettevalmistustest täiendusõppemoodulite loomiseks ning planeerida kursuse sisu ja ajaraamistikku edasi.

Projektis osalevad lisaks kultuuriakadeemiale Corkis asuv Munsteri Tehnikaülikooli muusikakool, Reina Sofia muusikakõrgkool ja konsultatsioonibüroo DEX Hispaaniast. Akadeemiast osalesid kohtumisel õppedirektor Kadri Steinbach, rütmimuusika klaveri lektor Themuri Sulamanidze ja rahvusvaheliste suhete spetsialist Krista Tamm.

Kavandatav kursus annab muusikaõpetajatele võimaluse arendada digioskusi mitte ainult muusika õpetamise valdkonnas, vaid toetab neid pedagoogidena ka laiemalt. Täiendusõppeprogramm on planeeritud koosnema neljast moodulist, millest igaüks on ühe partneri vastutada. Iirimaal toimunud kohtumisel tutvustati üksteisele täiendusõppemoodulite kavandatavat sisu ja ülesehitust, anti üksteisele tagasisidet ning arutleti kursuse hindamise ja ajaraami üle.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbachi sõnul oli kohtumine tulemuslik ning andis võimaluse täiendõppekursuse arendamisega edasi minna. Lisaks oli huvitav kuulata teiste riikide ülevaateid läbiviidud uuringust. „Ma arvan, et uuringule ning meie kõigi kogemustele tuginedes valmib väga huvitav ja kasulik täiendõppekursus, millest on kasu kõigi kolme riigi muusikaõpetajatel,” lisas Steinbach.

Projekt kestab 30. juunini 2025 ja seda rahastab Euroopa komisjon. Järgmine projektikohtumine leiab aset 2024. aasta kevadel Hispaanias ning siis toimub täiendusõppekursuse ülevaatamine enne selle avamist osalejatele.

kultuur

Helisalvestuse alused

kultuur

Helitöötluse ABC

kultuur

Kaamera ja montaaž kui töövahend