Huvitegevuse ja hariduse suvekool 2019 „Kultuurimuutused ja muutuste kultuur” kutsub osalema

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"2665860","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kultuurihariduse osakonna korraldatav huvitegevuse ja hariduse suvekool toimub enne uue õppeaasta algust, 13.-15. augustil Viljandis ja Heimtalis. Osalema oodatakse eelkõige huvitegevuse ja hariduse spetsialiste, huvijuhte, noorsootöötajaid ja pedagooge, kuid teretulnud on ka teiste erialade esindajad, kel soov huvitegevuse ja hariduse edendamisse panustada.

Eesti haridusstrateegia 2035 heaolu ja sidususe visioonis tõdetakse, et juba täna on rohkesti õppetegevuse mitmekesistamise võimalusi: õppeainete lõimimine, mitmekesine ringi- ja projektitöö, virtuaalsete õpikeskkondade rakendamine jm. Piirid formaalse ja mitteformaalse hariduse vahel on kadumas – haridusmaastikul tegutsevad mitmekesistele koolidele lisaks ka mälu- ja kultuuriasutused, huvikeskused ja noorteorganisatsioonid, spordiklubid, seltsid ja mittetulundusühingud. 

 „Õpetajate kõrval on haridusmaastiku kujundajateks ka tugispetsialistid, noorsootöötajad ning isegi ettevõtjad,“ ütles huvitegevuse ja hariduse suvekooli programmi juht Külli Salumäe. Peamise probleemina toob ta välja haridusmaastiku osalejate väga erineva ja pigem kasina koostöövalmiduse õppetegevuste mitmekesistamisel. „Head sellealased kogemused on süstematiseerimata, analüüsimata ja üldistamata ning seetõttu ei moodusta haridusarenduse osa,“ lausus Salumäe.

Huvitegevuse ja hariduse suvekooli „Kultuurimuutused ja muutuste kultuur” eesmärk on abistada huvitegevuse, hariduse ja noorsootöö spetsialiste, kes soovivad ideid ning kolleegide tuge erinevate õpikeskkondade lõimimisel ja uute keskkondade loomisel. Suvekoolis osalejatel on võimalus külastada kolme erinevat õppeasutust: Viljandi Gümnaasiumis käsitleb direktor Ülle Matsin ootusi tänasele haridusele nii õppuri kui ühiskonna vaatevinklist, Heimtali Põhikoolis kõneleb Rajaleidja keskuse eripedagoog Kristin Veltri keeruliste laste toetamisest tava- ja huvihariduses ning  Viljandi kultuuriakadeemias jagab õppejõud Lii Araste mõtteid suhtlemis- ja koostöökultuuri arengutest noorte- ja haridusvaldkonnas. 

Ettekannetele järgnevates aruteludes ja töötubades, mida suunavad Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud ning Heimtali kooli pedagoogid, on osalejatel võimalus jagada praktilisi kogemusi ja arendada ettekannetest inspireeritud ideid uute tööviiside ning meetodite rakendamiseks. Heimtali muuseumis jagab suvekooli osalejatega mõtteid õpetaja ja õpilase suhtlemisest tekstiilikunstnik, akadeemik ja Viljandi kultuuriakadeemia õppejõud Anu Raud.

Lisainfot käesoleva koolituse kohta leiab kodulehelt: https://www.kultuur.ut.ee/et/hjsa

Registreerimine lõpeb 7. augustil 2019.

Lisainfo:
Külli Salumäe
Huvitegevuse ja hariduse suvekooli programmi juht
tel: + 372 5620 9483
e-post: kulli.salumae@ut.ee