Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

“Flagellant”

Lavastaja ja etendaja: Marko Reitalu
Valgus: Kristjan Tammi
Heli: Martin Reitalu ja Marko Reitalu
Korralduslik abi: Kadi Lõhmus
Juhendaja: Karl Saks
Pikkus: 40 min
Tänud: TÜVKA, Koidu seltsimaja

Piitsade liikumine muutus kiiremaks ning nahkrihmad justkui ärkasid ellu, jättes oma verise allkirja paljale nahale. Löödi rütmi, mis tõusis aina kiirenevas tempos. Samal ajal imetleti väänlevaid kehasid - mõned olid küürakad ja kõhedad nagu luukered, nii et selgroolülid turritasid välja nagu ogad, mõndadel oli jällegist paksem nahk ning veri kogunes rasva kihtidesse. Inspireeritud oma Jumalast, peksti puruks oma nahk ning veritseti Päästja surma auks. Hääletult, lummavas uimasuses, piitsutati end kuni verevalumitest said lahtised haavad. Päike tõusis, määris valgetele majadel roosa pinna ja lasi oma kiired nende tagahoovi. See tähendas, et oli aeg piitsad maha panna. Vaikust täitis ainult hingeldamine. Viimane mõte enne magama minekut ja esimene mõte ärgates oli valu, mida kavatseti taluda.


/// ENG ///
                        

Director and performer: Marko Reitalu
Light design: Kristjan Tammi
Sound design: Martin Reitalu ja Marko Reitalu
Organizational assistance: Kadi Lõhmus Mentor: Karl Saks
Length: 40 min
Thanks: TÜVKA, Koidu Seltsimaja

The movement of the whips became faster and the leather straps became alive as they traced their bloody signature on the bare skins. A rhythm was struck, which rose at an ever-increasing pace. At the same time, the twisted bodies were admired - some were hunchbacked and skinny like skeletons, so that the vertebrae of their spines stuck out like thorns, some again had thicker skin and blood pooled on the layers of fat. Inspired by their God, the skin was beaten to shreds and it bled in honor of the Savior's death. Silently, in a mesmerizing stupor, the whipping lasted until the bruises became open wounds. The sun rose, smeared the pink on the surfaces of the white houses and sent its rays into their backyards. That meant it was time to lay down the whips. Only panting filled the silence. The last thought before going to sleep and the first thought waking up was the pain that was meant to be endured.

Marko Reitalu (1999) on lõpetamas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Erasmus+ programmi käigus täiendas ta ka oma õpinguid Leedu muusika- ja teatriakadeemias ning lõi kaasa erinevates Šeiko tantsukompanii projektides. Markot huvitab erinevate teemade juures leida seda miskit, mis esmapilgul tundub teisejärguline ja tõsta see oma töödes esile. Selle jaoks ta analüüsib teksti ja muud materjali ning leiab
viisi, kuidas antud teema liikumisse sobitub.

Marko Reitalu (1999) is graduating from the University of Tartu Viljandi Culture Academy, majoring in dance art. During the Erasmus+ program, he also complemented his studies at the Lithuanian Academy of Music and Theater and participated in various projects in the Šeiko dance company. Marko is interested in finding that something in various topics that at first glance may seem secondary and highlighting it in his works. For this, he analyzes the text and other materials and finds a way to fit the given theme into the movement.