Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

“Bakhandid”

Ioo,
kuulake mind, kuulake häält,
ioo, bakhant, ioo, bakhant.
Ioo, ioo, jälle kutsun,
ma Seméle ja Zeusi poeg.
(...)
– Euripides “Bakhandid” (tlk Anne Lill)

“Bakhandid” on Euripidese tragöödial põhinev lavastus ratsionaalsuse ja meeletuse kokkupõrkest. Teeba kuningas Pentheus keeldub uskumast oma tädipoja Dionysose kultust. Vastutasuks viib veinijumal Teeba naised Kithaironi mäele bakhanaalile, mis kulmineerub traagilise lõpplahendusega. Lavastajad Elina Masing ja Liisbeth Horn uurivad ühiskondliku eskapismi haripunkti: kui Vana-Kreekas pakkus vajalikku väljapääsu reaalsuse küüsist Dionysos, siis kes/mis asendab veinijumalat nüüd?

Lavastajad: Elina Masing, Liisbeth Horn
Etendajad: Elina Masing, Liisbeth Horn, TÜ VKA etenduskunstide õppekava III kursuse
tudengid Aleks Mathias Viidik, Elina Soosaar, Getriin Kotsar, Gretten Vaga, Isabel
Laiapea, Kärt Kokkota, Kristin Kalam, Keiti Leon, Oskar Viirand, Pamela Ebber, Ria
Ranniku, Tuuli Torop
Alusteksti autor: Euripides
Tõlkija: Anne Lill
Loovprodutsent: Greeta Võsu
Produktsiooni assistent: Gertrud Soone
Dramaturg: Hendrik Kaljujärv
Lava- ja kostüümikujundus: Pire Sova
Helikujundus: Kenn-Eerik Kannike
Helitehnik: Laura Sinimäe
Valguskujundus: Karmi Pikkma
Partnerid: TARTU 2024, Aparaaditehas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Cruffin Saiatehas, Kohvik Puhvet, Kanarbiku Veinitalu
Kestus: 100 min

Elina Masing (s. 1997) ja Liisbeth Horn (s. 1997) on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia koreograafia erialal. Nende varasem koostöö “Maagiline
metamorfoos” oli osa Tartu Interdistsiplinaar 2020 programmist. Elina Masing on tuntud
alternatiivmuusika artistina White Girl, kelle debüütalbum ilmub sel kevadel. Samuti on
ta tegev näitlejana, nt filmides "Biwa järve 8 nägu" ja "Emalõvi". Liisbeth Horni lavastus
“Tõsielu laulikud” esietendus Elektoni kunstisaalis 2023. aasta sügisel. Ta on
eestvedanud Avaliku Sabotaaži Liidu loomist.

NB! Alla 16 eluaasta mittesoovitatav. Lavastuses kasutatakse tossu.

Projekt “Bakhandid” on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.
Euroopa kultuuripealinna tegemisi toetavad A. Le Coq, Delfi Meedia, Topauto ja Lux
Express.

/// ENG ///
The Bacchae
Io! Hear me, hear me as I call you.
Io! Bacchae! Io Bacchae!
Io! Io! I’m calling out again—
the son of Semele, a child of Zeus!
– Euripides, translated by Ian Johnston

"The Bacchae" is a production based on Euripides' tragedy about the clash between
rationality and madness. Pentheus, King of Thebes, refuses to believe in the cult of his
cousin Dionysus. In return, the god of wine takes the women of Thebes to Mount
Cithaeron for a bacchanal that culminates in a tragic resolution. Directors Elina Masing
and Liisbeth Horn explore the culmination of societal escapism: if Dionysus provided the
necessary escape from reality in ancient Greece, who/what replaces the god of wine
now?

Directors: Elina Masing and Liisbeth Horn
Performers: Elina Masing, Liisbeth Horn, University of Tartu Viljandi Culture Academy
Performing Arts 3rd year students Aleks Mathias Viidik, Elina Soosaar, Getriin Kotsar,
Gretten Vaga, Isabel Laiapea, Kärt Kokkota, Kristin Kalam, Keiti Leon, Oskar Viirand,
Pamela Ebber, Ria Ranniku, Tuuli Torop
Original author: Euripides
Translation: Anne Lill
Creative producer: Greeta Võsu
Production assistent: Gertrud Soone
Dramaturge: Hendrik Kaljujärv
Stage and costume design: Pire Sova
Sound design: Kenn-Eerik Kannike
Sound Technician: Laura Sinimäe
Lighting design: Karmi Pikkma
Partners: TARTU 2024, Aparaaditehas, University of Tartu Viljandi Culture Academy
Supported by: Cultural Endowment of Estonia, Cruffin Croissanterie, Cafe Puhvet,
Kanarbiku Winery
Length: 100 minutes

Elina Masing (b. 1997) and Liisbeth Horn (b. 1997) are graduates of the University of
Tartu Viljandi Culture Academy, majoring in choreography. Their earlier collaboration
"Magical Metamorphosis" was part of the Tartu Interdistsiplinaar 2020 programme. Elina
Masing is known as alternative music artist White Girl, whose debut album will be
released this spring. She is also active as an actress, for example in the films "8 Views
of Lake Biwa" and "Lioness". Liisbeth Horn's production "Reality Poets" premiered at
Elekton Art Hall in autumn 2023. She was one of the leaders in the creation of the
Sabotage Alliance. 

The performance is in Estonian, with access to a written English translation.

Please note: Not recommended for under 16s. The production uses a smoke machine.

Theatre production "The Bacchae" is part of the European Capital of Culture Tartu 2024
main programme. The European Capital of Culture is supported by A. Le Coq, Delfi
Media, Topauto and Lux Express.