Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Algas kandideerimine kultuuriakadeemia magistriõppesse

Tänasest saab SAIS-is esitada avaldusi TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eesti- ja võõrkeelsesse magistriõppesse astumiseks. 

Võõrkeelsete magistriõppekavade puhul on kandideerimistähtaeg 15. märts ja eestikeelsete puhul 26. juuni.

Õppekavadest on võimalik lähemalt kuulda TÜ Viljandi kultuuriakadeemia virtuaalsel lahtiste uste päeval, mis toimub 1. märtsil. Infotundides saad ülevaate kultuuriakadeemia õppekavadest ja erialadest ning võimaluse küsida programmijuhtidelt sisseastumise ja õppega seotud küsimusi. Tutvu ajakavaga siin

Kultuuriakadeemias on võimalik õppima asuda järgmistel magistriõppekavadel:

 • Kultuuripärandi loovrakendused

Õppekava annab sulle teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste lõimimisel põhineva vaate kultuuripärandile ja pärimusele ning loob paremad eeldused valdkonnaüleseks tegevuseks. 

Magistrikraadi saanud rikastavad professionaalset kultuurielu traditsioonilise käsitöö või muusika praktikapõhise uurimise ja sellel põhinevate loomeprojektidega. Õppekava läbimine loob suurepärased eeldused rahvuslikku identiteeti tugevdavate loomeprojektide, toote- ja teenusedisaini, koolituste jmt sünniks pärandtehnoloogia või pärimusmuusika vallas.

Õppekeel: eesti keel, õpingute kestus: 2 aastat

Image
KULO

5 põhjust, miks tasub tulla õppima kultuuripärandi loovrakenduste õppekavale:

 • Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Viljandi linn on kultuuripärandist lähtuvale uurimis- ja loometööle suurepärane keskkond.
 • Pärandtehnoloogia magistrantide käsutuses on praktiliseks loome- ja uurimistööks sobilikud Vilma maja töökojad.
 • Muusikamagistrandid saavad kasutada pärimusmuusika keskuse arhiivi ning harjutada-salvestada muusikamajas.
 • Õpe Viljandis on korraldatud paindlikult ning vastab töötava inimese vajadustele ja võimalustele. Õpe toimub sessioonõppe vormis kaks korda kuus.   
 • Soovi korral saad luua oma individuaalse õpitee või kasutada välisõpirände võimalusi.  

Loe õppekavast lähemalt siit.

 • Kunstide ja tehnoloogia õpetaja

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. 

Õppekeel: eesti keel, õpingute kestus: 2 aastat

Image
KUNST

5 põhjust, miks tasub tulla õppima kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekavale:

 • Õppekava lõpetanud saavad kahe aine õpetajaks.
 • Õppekava tugev külg on teooria ja praktika tihe seostamine erinevate praktikate kaudu.
 • Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. 
 • Õppekava lõpetanul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu-, teatriõpetuse või nutikate tehnoloogiate õpetajana. 
 • Meie partnerülikoolide võrgustik soosib üliõpilasvahetust, nii on sul võimalus täiendada end mõnes ülikoolis välismaal.

Loe õppekavast lähemalt siit.

 • Loovprojektide juhtimine (Creative Project Management)

See üheaastane ingliskeelne õppekava pakub ainulaadset võimalust spetsialiseeruda loovprojektide juhtimise valdkonnas. Sa saad arendada nii oma tehnilisi projektijuhtimisoskusi kui ka keskenduda loovusele, iseseisvuse kujundamisele, kiirele kohanemisvõimele ja koostööoskustele. Programmi läbinuna oled valmis tööks rahvusvahelistes projektimeeskondades.

Õppekeel: inglise keel, õpingute kestus: 1 aasta

Image
Loovprojektide juhtimise magistriõppekava

5 põhjust, miks tasub tulla õppima loovprojektide juhtimise õppekavale:

 • Õppesse on kaasatud valdkondlikud organisatsioonid nagu nt PÖFF, Loov Eesti, StartupDay, Music Estonia.
 • Individuaalne mentorlus terve õppeaasta jooksul.
 • Paindlik õppekorraldus – veebikeskkonnas ja õppesessioonidena kohapeal.
 • Võimalus ellu viia oma projekt. Õppekava ainete järjestamiselt on arvestatud ühe loovprojekti elutsüklit ideest teostuseni.
 • Kultuuriakadeemia on tulvil loovaid inimesi ja aastaringseid kultuurisündmusi.

Loe õppekavast lähemalt siit.

Soovid sisseastumisega seotud infot otse oma postkasti?

Liitu infokirjaga, kus edastame 2024. aasta kevadel toimuvate TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevade ja sisseastumisega seotud olulist informatsiooni.

LIITU UUDISKIRJAGA

 

kultuur

Muusika õppekavalt sirgunud ansambel Onkel Jonkel: „Kõige erilisem on see, millised inimesed siia kokku satuvad“

kultuur

5 põhjust, miks tulla õppima muusika õppekavale

kultuur

Kultuurikorralduse õppekava tudeng Elisabeth: „Siin õppides saad väga laiapõhjalise kultuurimaastiku kontaktide võrgustiku“