Autor:
Kerttu Kruusla

Algab muusikaõpetajate digioskuseid arendav täiendusõppekursus

13. märtsil stardib kultuuriakadeemia ajaloos ainulaadne täiendusõppekursus: üheskoos partneritega Hispaaniast ja Iirimaalt on loodud koolitus arendama Euroopa muusikapedagoogide digitaalseid oskuseid. 

"Digitaalsed oskused muusikaõpetajatele" on täielikult veebipõhine kursus, mille sisu on mõeldud toetama muusikaõpetajaid ja -õppejõude, kes soovivad end harida niisugustel teemadel nagu digiohutus, autoriõigus, veebipõhine muusikapedagoogika, digitaalsed koostöö- ja õppekeskkonnad ning just muusika õpetamisel kasulikud digivahendid. 

Kursuse valmimisele eelnes põhjalik eeltöö Hispaanias, Iirimaal ja Eestis, et saada aimu muusikaõpetajate vajadustest ja soovidest digimaailmas toimetamiseks. Ingliskeelne kursus koosneb neljast moodulist, milles igaühes on vähemalt kümme osalejat, võimaldades hoida grupid piisavalt kompaktsetena, ent samas mitmekesistena. Ehkki osalemise üleskutse tehti kolmes partnerriigis, jõudis kursusele registreerunute sekka õpetajaid ka mujalt Euroopast. Osalejaid ootavad ees veebiseminarid ja -loengud rahvusvaheliste õppejõududega, kes on oma valdkonna pädevad praktikud. 

“Digioskused on olulised kõikides valdkondades, kuid kindlasti ka muusikaõppes. Koos partneritega olemegi loonud mitmekesise ja teemade mõttes kireva kursuse, mis peaks muusikaõpetajaid võimestama digimaailma erinevate oskustega” kommenteerib kursust TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach.

"Digitaalsed oskused muusikaõpetajate" pilootkursuse viimane veebikohtumine toimub 3. juulil. Koolitus on loodud Reina Sofia muusikakõrgkooli, konsultatsioonibüroo DEX (Hispaania), Munsteri Tehnikaülikooli muusikakooli (Iirimaa) ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia koostöös. Kõik koolituse läbinud saavad Tartu Ülikooli täiendusõppetunnistuse. 

Täiendõppekursuse teine lend stardib sügisel 2024 ning kõigil osalejatel on võimalus sellest osa võtta.

Projekti "Digital Skills for Music Teachers" ("Digitaalsed oskused muusikaõpetajatele") rahastab Erasmus+ programmi kaudu Euroopa komisjon.

Projekti veebileht: https://digitalskills4musicteachers.eu/en_GB/home

 

oka

23. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Jaak Tomberg

kultuur

9. aprillil on Omakultuuriakadeemias külas Mikk Puurmann

oka

26. märtsil on Omakultuuriakadeemias külas Anne Daniel-Karlsen