Autor:
Ott Kattel

Näitus "Rahvuslikkuse otsingud"

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava 25. juubeli raames sündis näitus „Rahvuslikkuse otsingud“. 

Näitusega tähistatakse 25 aasta möödumist pärandtehnoloogia õppekava – talukujundus ja rahvuslik käsitöö – avamisest. Viimase ümber on kasvanud rahvuslikke käsitöötraditsioone ja -oskusi uuriv ning arendav osakond, kus saab  lisaks tekstiiliga seotud käsitöövaldkondadele õppida rahvusliku ehituse ja metallitöö erialal ning pärandtehnoloogia magistrikaval. 

Ärkamisajal hoogu saanud rahvuslikkuse otsingud ilmnesid kiiresti ka materiaalses kultuuris. Ekspositsioon annab ülevaate meie tänaseid arusaamu kujundanud protsessi olulisematest ajaloolistest etappidest ja mõjutajatest ning näitab, kuidas rahvusliku käsitöö osakond tänapäeval pärandit mõtestab. Esindatud on rahvuslikkuse otsingud ehituskunstis, metallikunstis, tekstiilis ning pärandtehnoloogias. Näitusel saab lisaks illustreeritud ajaloolisele ülevaatele näha esemeid, mis peegeldavad rahvuslikkuse tõlgendusi tänapäevasel  viisil.   

„Esemelisel kultuuril on väga oluline roll meie identiteedi kujunemisel,” tõi rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin välja näituse teema olulisuse. „Kuigi nõukogude ajal kasutati rahvuslikku vormikeelt poliitilistel eesmärkidel, muutus see taasiseseisvuse ajal pigem kultuuri küsimuseks. Selles tuules loodi ka Viljandi kultuuriakadeemias mitmeid rahvusliku ainesega tegelevaid õppekavu,” ütles Matsin. „Kahjuks on viimastel aastatel rahvuslikkuse küsimused muutunud kahetsusväärselt poliitiliseks,“ lisas ta.

Näituse kuraator, rahvusliku ehituse eriala juht Leele Välja lisas, et selline tagasivaade aitab paremini mõista, mida ja miks me täna teeme. Näitusel saab ilmsiks, et tegemist ei ole musealiseeritud valdkonnaga, vaid ajas kaasas käiva ja areneva nähtusega, mida iga uus põlvkond omamoodi mõtestab, toob Välja esile näituse ühe olulise aspekti. 

Näitust korraldas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogi õppekava ning toetas Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital.

Näituse avamine toimus 13. novembril 2020.

Meediakajastus ajalehes Lääne Elu.

Näituse „Rahvuslikkuse otsingud“ eksponeerimine:

  • 6. novembrist 29. detsembrini 2019 Kondase keskuses;
  • 21. jaanuarist 8. märtsini 2020 Võru muuseumis;
  • 9. septembrist 6. oktoobrini 2020 Rae kultuurikeskuses;
  • 4. novembrist 30. novembrini 2020 Haapsalu kultuurikeskuses;
  • 1. juunist 30. juulini 2022 Avinurme kultuurikeskuses, Jõgevamaal;
  • 11. septembrist 29. oktoobrini 2023 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valgamaal.
     
Image
Eesti Kultuurkapitali logo