Õppetöö korraldus täiendusõppes

Kursuste eest tasumine

Kultuuriakadeemia täiendusõppe kursused on reeglina tasulised. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele ning arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine.

Kui olete ennast täiendusõppekursusele registreerinud ning kursuse toimumiseks vajalik osalejate miinimumarv on täitunud, saadame Teile arve kursusel osalemiseks. Arve saadetakse elektrooniliselt meiliaadressile, mis on märgitud koolituse eest tasuja andmetesse.

Kokkuleppel korraldajatega on pikemate täiendusõppeprogrammide eest võimalik tasuda ka osade kaupa.

Kursusest loobumine

Kui otsustate kursusel osalemisest loobuda, palume sellest meile koheselt teada anda meiliaadressil koolitused@kultuur.ut.ee.

Õppeteenustasu tagastamisel on aluseks Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise kord.

Täiendusõppest loobumiseks esitab täiendusõppe tellija ülikoolile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Kui täiendusõppe tellija loobub täiendusõppest, on ülikoolil õigus nõuda (kehtib ka esitatud, kuid veel maksmata arve puhul):

  • ülikooli õppeinfosüsteemis rahvusvahelise täiendusõppeprogrammina määratletud täiendusõppeprogrammi puhul 10% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt 30 päeva enne täiendusõppe algust;
  • ülejäänud täiendusõppe puhul
    -30% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne täiendusõppe algust;
    -50% õppetasust, kui loobumisest teatatakse vähem kui viis, kuid vähemalt kaks tööpäeva enne täiendusõppe algust.

Kui loobumisest ei teatata või teatatakse nimetatud tähtaegadest hiljem, on ülikoolil õigus nõuda kogu õppetasu tasumist.

Täiendusõppe kvaliteedi tagamine

Kultuuriakadeemia täiendusõppe korraldamisel lähtume Tartu Ülikoolis kehtivatest täiendusõppe korralduse ja kvaliteedi tagamise alustest. Vaata lähemalt siit.

 

#täiendusõpe
Muusikaprodutsendi mikrokraad - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Alanud on registreerumine muusikaprodutsendi mikrokraadiprogrammi

#ettevõtlus #täiendusõpe
Loovettevõtja mikrokraad 2022 - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Algas registreerumine loovettevõtja mikrokraadiprogrammi

#täiendusõpe
Mikrokraadiprogramm "Eesti rahvakultuur" - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Kultuuriakadeemia avab Eesti rahvakultuuri mikrokraadi