Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Virtuaalne lahtiste uste päev 2024

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia virtuaalne lahtiste uste päev toimub 1. märtsil 2024. Infotundides saad ülevaate kultuuriakadeemia õppekavadest ja erialadest ning võimaluse küsida programmijuhtidelt sisseastumise ja õppega seotud küsimusi.

1. märtsil toimub lahtiste uste päev virtuaalselt, kuid juba 25. aprillil 2024 toimub tänavune teine lahtiste uste päev, mil ootame Sind kohapeale. Täpsem info on peagi leitav SIITKultuuriakadeemias on nii palju põnevaid töökodasid, stuudioid ja muid õpperuume, mida peab oma silmaga nägema!

Kultuuriakadeemia rakenduskõrgharidusõppesse saab avaldusi esitada 12. juuni-26. juuni ning magistriõppesse 1. veebruar-26. juuni.

Õppekavade ja erialade virtuaalne tutvustus

Virtuaalsetes infotundides tutvustavad programmijuhid oma õppekava ja erialasid ning räägivad, miks tasub õppima tulla just kultuuriakadeemiasse. 

Ajakava:

👩‍💻 11.00-11.45 Kultuurikorralduse õppekava infotund

👩‍💻 11.00-11.45 Etenduskunstide õppekava infotund

👩‍💻 11.00-11.45 Ringtehnoloogia eriala infotund (Pärandtehnoloogia õppekava)

👩‍💻 11.00-11.45 Loovprojektide juhtimise magistriõppekava infotund

👩‍💻 12.00-12.45 Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava infotund

👩‍💻 12.00-12.45 Tekstiili eriala infotund (Pärandtehnoloogia õppekava)

👩‍💻 13.00-13.45 Muusika õppekava infotund

👩‍💻 15.00-15.45 Kultuuripärandi loovrakendused magistriõppekava infotund

👩‍💻 16.00-16.45 Kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava infotund

Tutvu õppekavadega ja liitu infotundidega. 👇

11.00-11.45 Kultuurikorralduse õppekava infotund

Kultuurikorralduse bakalaureusekraad loob sulle eneseteostusvõimalusi mitmel tasandil alates tööst väiksemate kogukondadega kuni rahvusvahelise kaaluga ürituste korraldamiseni.

Kultuurikorralduse õppekava õppejõududeks oma ala tegijad nagu nt: Jorma Sarv (Creativity Lab), Eva Saar (Jazzkaar), Terje Trochynski (Tallinn Music Week / Svjata Vatra), Jane Oblikas (Design Minds), Silja Liivamägi (Eesti Pärimusmuusika Keskus), Mihkel Kaevats (Kultuuriministeerium), Mihkel Känd (PromFest), Monika Koks (Yolo Group) jpt. 

Image
kultuur

Professionaalne kultuurikorraldaja on teretulnud panustaja kogukondade loomisel ja piirkondlike algatuste eestvedajana, samuti vajalik kolleeg festivalide ja muude suurürituste tiimides ning mitmesugustes kultuuri- ja meelelahutusasutustes. Loe õppekavast lähemalt siit.

Liitu infotunniga

Meeting ID: 969 7098 9119

Passcode: 227551

11.00-11.45 Etenduskunstide õppekava infotund

Etenduskunstide õppe eesmärk on ühendada kõiki arusaamu ja oskusi, mida vajab kunstnik, kes tegutseb etenduskunstide mitmepalgelises ja kiiresti tähendusi muutvas maailmas. 2024. aastal toimub vastuvõtt visuaaltehnoloogi ja tehnilise produtsendi erialadele.

Image
NÄITE

Õppekava vilistlased töötavad etenduskunstide loovmeeskondades, sealhulgas teatrites, stuudiotes ja haridusasutustes, andes panuse nii kunsti kui ka kogukonna arengusse.

Etenduskunstide õppekava vilistlased on näiteks Jim Ashilevi, Henri Hütt, Renate Keerd, Priit Loog, Arolin Raudva, Karl Saks, Henessi Schmidt, Ruslan Stepanov, Taago Tubin ja Juhan Ulfsak. Visuaaltehnoloogiat on meil teiste seas õppinud Eero Ehala, Kairi Mändla, Siim Reispass ja Margus Vaigur. Loe õppekavast lähemalt siit.

Liitu infotunniga

Meeting ID: 996 8332 3476

Passcode: 496189

11.00-11.45 Ringtehnoloogia eriala infotund (pärandtehnoloogia õppekava) 

Ringtehnoloogia õppe põhiline rõhk on ringluses olevate esemete ja materjalide eluea nutikal ja looval pikendamisel lihttehnoloogilise parandamise, taas- ja uuskasutuse ning ümbertöötlemise abil. Olulisel kohal on laiema teadlikkuse suurendamine keskkonnaprobleemide põhjustest ja neile piirkonnapõhiste lahenduste leidmine. Eriala annab ülevaate sellest, kuidas töödelda enamlevinud materjale ning neid taas- ja uuskasutada. 

Image
ring

Õppekava vilistlased saavad oma oskusi rakendada uudsete teenuste ja toodete arendamisel ja kogukonnapõhiste algatuste toetamisel (nt parandustöökojad, uus- ja taaskasutuskeskused, taastav põllumajandus). Loe eriala kohta lähemalt siit.

Liitu infotunniga

Meeting ID: 99277112938

Passcode: 196301

11.00-11.45 Loovprojektide juhtimise magistriõppekava infotund

See üheaastane magistriprogramm pakub ainulaadset võimalust spetsialiseeruda loovprojektide juhtimise valdkonnas. Sa saad arendada nii oma tehnilisi projektijuhtimisoskusi kui ka keskenduda loovusele, iseseisvuse kujundamisele, kiirele kohanemisvõimele ja koostööoskustele. Programmi läbinuna oled valmis tööks rahvusvahelistes projektimeeskondades. 

Image
CPM

Õppekava läbinuna oskad rajada oma loovettevõtte ning seda juhtida, samuti juhtida erinevat tüüpi kultuuriprojekte nii riigi- kui ka vabasektori asutustes ja erasektoris. Loe õppekavast lähemalt siit.

Liitu infotunniga

12.00-12.45 Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava infotund

Õppekava kandev sisu on kogukonnakeskne lähenemine noorsootööle, st tuginemine inimlikkusele ja lähtumine päris inimestest meie ümber, nende vajadustest ja võimalustest. Lõpetajana saad sa noorsootöötaja 6. taseme kutse. Peale erialateadmiste ja -oskuste oled sa omandanud väärtuslikke üldoskusi, mille seas on meeskonnatöö, ajaplaneerimise ning suhtlus- ja esinemisoskus. 

Image
KOGUKOND

Meie lõpetajad töötavad edukalt üldharidus- ja huvikoolides huvijuhina ning huvitegevuste juhendajana, noortekeskustes noorsootöötaja ja noortejuhina, kohalikes omavalitsustes noorsootöö spetsialistina ja allasutuste juhina ning kogukonnahariduse ja kogukonnatöö spetsialistina.  Loe õppekavast lähemalt siit.

 Liitu infotunniga

12.00-12.45 Tekstiili eriala infotund (pärandtehnoloogia õppekava)

Tekstiiliõppe eesmärk on koolitada rahvusliku tekstiilipärandi ajalugu, tehnoloogiaid ja kompositsioonivõtteid tundvaid käsitöömeistreid ja -ettevõtjaid. Kahel esimesel aastal õpitakse lähemalt tundma kõiki eesti traditsioonilisi tekstiilitehnikaid, nende paikkondlikke eripärasid ning muutumist ajas ja ruumis. Haruldasemate tehnikatega saab tutvuda valikainete kursustel. Kolmandal ja neljandal õppeaastal keskendutakse teadmiste ja oskuste rakendamisele tänapäevaste toodete valmistamisel.

Image
tektsiil

Praktikate ning seminari- ja lõputöö teemade kaudu saab õppija kujundada oma personaalse õpitee. Põhiõppele lisaks saab valida oma huvi alusel kaks spetsialiseerumismoodulit, et süveneda rahvarõivaste valmistamisse, traditsioonilisse nahatöötlemisse, muuseumitöösse või koolitamisse. Need on ühtlasi peamised tegevusvaldkonnad, milles tegutsedes saab hiljem leiba teenida. Loe eriala kohta lähemalt siit.

Liitu infotunniga

Meeting ID: 941 5766 7945

Passcode: 056749

13.00-13.45 Muusika õppekava infotund

Muusika õppekava alusel õppides saad oma valdkonna tuntud professionaalide juhendamisel laiapõhjalise muusikahariduse. Selle olulised osad on nii sajanditevanune pärimusmuusika kui ka tulevikkuvaatav muusikatehnoloogia. 2024. aastal toimub vastuvõtt pärimusmuusika, rütmimuusika (rütmimuusika interpreedi ja muusikaprodutsendi suund), helitehnoloogia ja koolimuusika erialale.

Muusika õppekava õppejõudude hulka kuuluvad teiste seas nt: Peedu Kass, Cätlin Mägi, Bert Prikenfeld, Taavi Paomets, Marko Mägi, Tiit Kikas, Sten-Olle Moldau, Johannes Lõhmus, Villu Talsi, Kulno Malva jpt. 

Image
MUUSIKA

Lõpetajatel on võimalik asuda tööle muusikuna ning pilli-, laulu- või ansambliõpetajana huvikoolis. Koolimuusika eriala lõpetanu leiab rakendust muusikakooli õpetajana, harrastuskoori juhina, lasteringi juhendajana ja lasteaia muusikaõpetajana. Helitehnoloogia eriala vilistlased saavad tööd helistuudiotes, helitehnikateenuste ettevõtetes, teatrites ja teistes kultuuriasutustes ning raadios ja televisioonis. Loe õppekavast lähemalt siit.

Liitu infotunniga

15.00-15.45 Kultuuripärandi loovrakendused magistriõppekava infotund

 

Õppekava annab sulle teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste lõimimisel põhineva vaate kultuuripärandile ja pärimusele ning loob paremad eeldused valdkonnaüleseks tegevuseks. 

Magistrikraadi saanud rikastavad professionaalset kultuurielu traditsioonilise käsitöö või muusika praktikapõhise uurimise ja sellel põhinevate loomeprojektidega. Õppekava läbimine loob suurepärased eeldused rahvuslikku identiteeti tugevdavate loomeprojektide, toote- ja teenusedisaini, koolituste jmt sünniks pärandtehnoloogia või pärimusmuusika vallas.

Image
KULO

Pärandtehnoloogia valdkonnas on meie vilistlastele sobivad spetsialiseerumisalad muu hulgas käsitööettevõtlus ja -koolitus, praktiline muuseumitöö ning pärandehitiste restaureerimine. Pärimusmuusika suuna vilistlased töötavad edasi selle alla õpetajate, aga ka muusikute ja kultuuritöötajatena. Loe õppekavast lähemalt siit.

Liitu infotunniga

Meeting ID: 920 4620 8842

Passcode: 378036

 16.00-16.45 Kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava infotund

See mitme aine õpetaja õppekava sisaldab Eestis oma valdkonnas enim valikuid. Sind ootab ainulaadne kombinatsioon pärimuskultuuri ning nüüdisaegse tehnoloogia, muusika, kunsti ja tantsu sessioonõppest, mis toimub väga heades tingimustes Viljandis ja Tartus. 

Image
KUNST

Õppekava läbinu saab õpetaja 7. taseme kutse. Sul on võimalus asuda tööle üldharidus- või huvikooli kunsti-, muusika-, pilli-, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse, tantsu- või ettevõtluse õpetajana, samuti kooliteatri juhendajana. Loe õppekavast lähemalt siit

Liitu infotunniga

Meeting ID: 985 2170 1172

Passcode: 198903

Soovid sisseastumisega seotud infot otse oma postkasti? 

Liitu infokirjaga, kus edastame 2024. aasta kevadel toimuvate TÜ Viljandi kultuuriakadeemia lahtiste uste päevade ja sisseastumisega seotud olulist informatsiooni. 

Liitu uudiskirjaga

Vaata lisaks

1. märtsil toimub lahtiste uste päev virtuaalselt, kuid juba 25. aprillil 2024 toimub tänavune teine lahtiste uste päev, mil ootame Sind kohapeale. Kultuuriakadeemias on nii palju põnevaid töökodasid, stuudioid ja muid õpperuume, mida peab oma silmaga nägema! Seniks aga uudista julgelt ringi video vahendusel.

Tudeng vastab

Image
lup

Vaata lähemalt

 

Viljandi virtuaaltuur

Image
viljandi

Vaata virtuaaltuuri

 

Peamaja virtuaaltuur

Image
peamaja

Vaata virtuaaltuuri

 

Vilma maja virtuaaltuur

Image
vilma

Vaata virtuaaltuuri

 

Muusikamaja virtuaaltuur

Image
muusikamaja

Vaata virtuaaltuuri