Autor:
Karin Kõiv

Kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava üliõpilased kaitsesid praktikat

26. ja 27. aprillil kaitsesid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava üliõpilased huvijuhi ja noorsootöö praktikat. Neljanda aasta 25st üliõpilasest enamusele oli kaks kuud väldanud praktika esimeseks tõsisemaks erialaseks töökogemuseks, kümmekonna õppuri jaoks seisnes aga eelkõige oma senise töökogemuse mõtestamises ja reflekteerimises. Erialaõppejõududest koosnevasse kaitsmiskomisjoni kuulusid Agda Grahv, Külli Salumäe ja Sergei Drõgin, kes on ühtlasi ka praktika akadeemiapoolseteks juhendajateks.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia huvihariduse õpetaja Külli Salumäe sõnul andsid kaks päeva kestnud kaitsmiskollokviumid nii tudengitele endile kui õppejõududele kindlustunde, et 6. taseme noorsootöötaja kutse saamine, mis õppekava lõpudiplomiga kaasas käib, on õigustatud.

Salumäe hinnangul leidus õppurite praktikamappides hulganisti tsiteerimisväärseid mõtteid ning tõi nende hulgast välja kaks: „Triin Kant, kes sooritas praktika keerulise taustaga noortele korraldatud laagrites ja malevas, on kirjutanud: „Autoriteedi annavad enesekindlus, konkreetsus, ausus, austus teiste vastu ja teadmised. Seda ei saa jõuga võtta, selle peab välja teenima." Liisi Soo, Tartu Kivilinna kooli praktikant, tõdeb: „Minu jaoks pole midagi tänuväärsemat kui inimeste teod minu kasvamise teel, mis on mul aidanud leida oma kutsumuse. Soovin, et saan inimesena ja oma tegudega olla kellelegi eeskujuks.""

„Edukat kultuuriakadeemia lõpetamist teile, head kogukonnahariduse tudengid! Ja mingu soovid täide," lausus ta tänavustele lõpetajatele.

Aastate vältel on kogukonnahariduse õppurite oma teadmiste ja oskuste testimise võimalust pakkunud sajad haridus- ja noorsootöö asutused üle kogu Eesti, järjest lisandub ka väga eriilmelisi kogukonnaühendusi. Tänavu jagus praktikante nii Harju-, Jõgeva- kui Järvamaale, Lääne-Virusse, Põlva- ja Pärnumaale, aga kõige enam siiski Tartu- ja Viljandimaale. Praktikakeskkondadeks olid valdavalt põhikoolid, gümnaasiumid ja noortekeskused, lisaks Rakett69 Teadusstuudiod, mittetulundusühing Rõõmu Tehas ning Sihtasutus Sõbralt Sõbrale.

Kohtadel tudengitele toeks olnud mentorid, kelle hulgas on nii mõnigi õppekava vilistlane, on läbi aastate tunnustanud üliõpilasi eelkõige pühendumuse ja põhjalikkuse, loovuse ning jätkusuutlike probleemilahenduste eest. Esile tuuakse nende koostöövalmidust, sujuvat ja vahetut suhtlemist nii noorte kui kolleegidega ja mitmekülgseid teadmisi ning oskusi. Mitmele üliõpilasele lõppes praktika tänavugi ettepanekuga  samas koolis või noortekeskuses tööle asuda. 

Fotol on praktikant Grete-Brigitte Tiido ja tema mentor, kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava vilistlane Mariann Õmblus Eesti Vabariigi 105. aastapäeva tähistamisel Viljandi Kaare Koolis.

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

kultuur

Sisseastumine kultuuriakadeemiasse on alanud

Sound recording session

Rahvusvaheline helidisaini kursus ootab osalejaid Tamperesse