Autor:
Kerttu Kruusla

Eesti pärimusmuusika õpetaja

Eesti pärimusmuusika õpetaja mikrokraadiprogrammi eesmärk on täiendada õpetajate pärimusmuusika-alaseid pädevusi ning innustada neid omandatud teadmisi ja oskusi tundides kasutama.

Toimumisaeg: 02.09.2024-01.03.2025

Toimumiskoht: Viljandi 
    
Maht: 15 EAP (390 tundi)
Hind: 1200 €
Õppejõud: pärimusmuusika õppejõud
Sihtgrupp: õpetajad, huvijuhid, huviringijuhendajad jne, kes soovivad oma pärimusmuusika-alaseid pädevusi täiendada

Õppeained:

 • Eesti pärimusmuusika (3 EAP)
 • Pärimusmuusika õpetamise metoodika (3 EAP)
 • Pärimustantsu praktika (3 EAP)
 • Rahvalaulu praktika (3 EAP)
 • Lisapill (väikekannel, parmupill) (3 EAP)

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

 • orienteerub Eesti aladel kasutuses olnud pärimuslikes pillides, tunneb nende ehitust ja kujunemise ajalugu;
 • tunneb rahvapärase laulmise väljendusvahendeid;
 • oskab kasutada rahvapäraseid stiilivõtteid oma esituses;
 • tunneb tantsude muusikat liikumise põhiselt ja vastupidi, eristab tantsuliike ja -tüüpe;
 • oskab ette näidata ja õpetada tantsude põhisamme ja erinevaid liikumiskujundeid;
 • tunneb rühma- ja individuaalõppe meetodeid ning oskab neid rakendada;
 • teab ja oskab rakendada erinevaid pilliõpetamise metoodikaid.

Nõuded lõpetamiseks: mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vajalik edukalt läbida kõik ained kogumahuga 15 EAP.

Registreerumistähtaeg: 21.08.2024

Registreerumisel palume täiendava info lahtrisse lisada lühikese motivatsioonikirja, kus kirjeldate senist haridusteed ja töökogemust ning põhjendate, miks soovite mikrokraadiprogrammil osaleda ja kus õpitut kasutada. Pöörame tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt õppekohta. 

LOE LISA JA REGISTREERU