Autor:
/Unsplash

Eesti loomekõrgkoolide loovuurimuse seminar 2023

18. aprillil 2023 toimub Viljandis pärimusmuusika aidas loomekõrgkoolide loovuurimuse seminar, kus arutletakse loovuurimuse rakenduse ja meetodite üle erinevates loomevaldkondades ning arutatakse, kuidas loovuurimust integreerida looverialade õppesse võimalikult varakult, juba bakalaureuse- ja magistriõpingute ajal.

"Loovuurimus on loometegevuses väljenduv ja sellel põhinev uurimistöö, mille eesmärk on luua uusi teadmisi, uusi kultuurivorme, uusi loome- ja uurimismeetodeid või -tehnikaid ning panustada seeläbi uurimisvaldkondade, ühiskonna ja majanduse arengusse." (Eesti loovuurimuse raamlepe)

Seminaril osalevad Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut ja Kõrgem Kunstikool Pallas. Päeva modereerib Valle-Sten Maiste (Sirp).

 

Ajakava

09.30–10.10 kogunemine ja tervituskohv

10.00–13.00 seminari esimene osa: avaloeng ja kõrgkoolide kogemused loovuurimusest

Avaloeng 
10.10–10.40 Elen Lotman “Kellele on üldse vaja seda loovat mõtlemist?”

Koolide ettekanded:
10.40–11.10 Kärt Ojavee (EKA) “Valdkondadeülene loovuurimus ühe ökosüsteemi näitel”
11.10–11.40 Karl Saks (TÜ VKA, EMTA) “Kuuldelised komponendid etenduskunstides”
11.40–12.10 Piret Jaaks (EMTA) “Kirjutada inimesi: kogukondade uurimine ja dokumentaalteatri vahendid dramaturgi töös"
12.10–12.40 Rauno Thomas Moss (Kõrgem Kunstikool Pallas) “Loovuurimus kui esteetilise mõtlemise ja kogemuse eneseväljendus”
12.40–13.10 Elen Lotman (TLÜ BFM) “Kuidas loovuurimuses säilitada loovus ja tagada uurimus?”

13.00–14.00 lõunasöök pärimusmuusika aida kohvikus

14.00–16.30 seminari teine osa: paneeldiskussioon ja arutelu

Paneelis osaleb igast osalevast kõrgkoolist üks inimene. Publik on rohkem kui oodatud kaasa arutama!