Arendusjuhi tegevusvaldkond

Taivo Raud
arendusjuht
MA (avalik haldus)
+372 737 5609
+372 5645 6580
Ülikooli 18-221
Mari-Liis Pintson
kommunikatsiooninõunik
+372 737 5603
+372 5866 8677 (5603)
Ülikooli 18-116
Katrin Pajuste-Kuul
teadus- ja arendustegevuse nõunik
PhD (maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse)
+372 737 5507
+372 5567 1617 (5507)
Ülikooli 18-116
Aliis Liin
õigusnõunik
mag. iur. (õigusteadus)
+372 737 5664
+372 509 8623 (5664)
Ülikooli 18-118
Helina Riisalu
analüütik
MA (sotsioloogia)
+372 737 6210
+372 5343 1051 (6210)
Ülikooli 18-116
Signe Halikas
rektoraadi juhiabi
+372 737 6200
+372 522 9633 (6200)
Ülikooli 18-219
Janne Susi-Kree
rektoraadi juhiabi
MA (euroopa õpingud)
+372 737 6500
+372 5307 1474 (6500)
Ülikooli 18-124
Kristi Kerge
Kristi Kerge
rahvusvahelise koostöö juht
MBA (ärijuhtimine)
+372 737 6123
+372 529 7677 (6123)
Ülikooli 18-301
 • Rahvusvahelistumise poliitika kujundamine
 • Ülikooli rahvusvahelistumise arengukava väljatöötamise ja elluviimise koordineerimine
 • Ülikooli institutsionaalse rahvusvahelise suhtluse koordineerimine ja arendamine
 • Ülikooli rahvusvaheliste turundustegevuste koordineerimine ja arendamine
Sirje Üprus
välisprotokolli juht 0,6 k
+372 737 5615
+372 509 7117 (5615)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvaheliste protokolli tegevuste korraldamine (külaliste vastuvõtmine ja visiitide korraldamine) 
 • Rahvusvaheliste tellimusprogrammidega seonduva tegevuse korraldamine
Lauri Randveer
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 5510
+372 512 9996 (5510)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvahelist koostööd puudutavate strateegiliste otsuste langetamiseks ja tegevuste planeerimiseks vajaliku info kogumine, analüüs ja aruandlus
 • Ülikooli õppe- ja teadustöö rahvusvahelisuse arendamise toetamine
 • Institutsionaalseid koostöölepinguid puudutavate tegevuste korraldamine – koostööd puudutav teadlasvahetus
Kristel Pedassaar
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
+372 737 6115
+372 504 7716 (6115)
Ülikooli 18-305
 • Rahvusvahelise koostöö alase info kogumine, vahendamine, haldamine ja arendamine, sh TÜ kodulehel​;
 • Konverentsiteenuste ning sellega kaasnevate teenuste (sh reisipäringud ja Worksupi platvormid) nõustamine ja täitmise koordineerimine​;
 • Osakonna digitöövoo haldus protsesside koordineerimine;
 • Rahvusvahelise suveülikooli projekti eestvedamine ning stipendiumi võimalused.
Karoliina Vilimaa-Pennarun
rahvusvahelise koostöö peaspetsialist
MA (euroopa õpingud)
+372 737 6164
+372 5345 2565 (6164)
Ülikooli 18-305
 • Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+  KA1 üleilmse õpirände koordineerimine ja programmi raames sissetulevate väliskõrgkoolide töötajate ja õppejõudude vastuvõtmise korraldamine 

Eveli Soo
Eveli Soo
rahvusvahelise turunduse juht
MA (majandusteadus)
+372 737 6114
+372 523 4831 (6114)
Ülikooli 20-312
 • Ülikooli rahvusvahelise turundustegevuse planeerimine, koordineerimine, arendamine ja kontrollimine
 • Rahvusvahelise turundusalase tegevuse töö korraldamine
Anna Branets
Anna Branets
rahvusvahelise turunduse peaspetsialist
MA (Ukraina keel ja kirjandus)
+372 737 6109
(6109)
Ülikooli 20-312
 • Välisüliõpilaste värbamine​ (avatud uste päev, messid, alumni talks​)
 • Turu-uuringute läbiviimine​ ja turundusplaanide elluviimine, sh rahvusvahelise suveülikooli turundustegevused
 • Ambassadors programmi eestvedamine
Kady Sõstar
protokolli peaspetsialist
MA (religiooniuuringud)
+372 737 5685
+372 511 9188 (5685)
Ülikooli 18-305
 • Ülikooli avalike sündmuste korraldamine​ (akadeemilised traditsioonilised ja erakorralised üritused​)
 • Professorite inauguratsiooniloengute korraldamine​
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seonduva koordineerimine​ (Rektori tänukirjade ettevalmistamine​)
Kadri Asmer
Kadri Asmer
protokolli peaspetsialist 0,2 k
MA (kunstiajalugu)
+372 529 9994 (6166)
Ülikooli 18-301
 • Ülikooli autasude ja tunnustamisega seotud protokolliliste tegevuste korraldamine

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Jälgin huviga kunsti võimu “teha häält” – sekkuda ja mõjutada oma kaasaega ning ümbritsevat ruumi. Vaimustun 19. ja 20. sajandi kunstiajaloo peatükkidest, kust peegelduvad vastu ühiskonnas toimunud sotsiaalpoliitilised murdepunktid. Usun, et kunst räägib oma ajast rohkem kui tuhat sõna.  

Lisaks kunstiajalooliste teemade käsitlemisele olen keskendunud ka kureerimise ja kunstikriitika põhitõdede avamisele. Samuti olen rahvusvahelise kunstiteadusliku ajakirja Baltic Journal of Art History peatoimetaja. 

Tiina Jaksman
projektijuht
mag
+372 737 6167
+372 5625 7890 (6167)
Ülikooli 18-301

Projekti ENLIGHT juhtimine

Pille-Riin Makilla
Pille-Riin Makilla
rahvusvahelise turunduse spetsialist
M.A. (religioonipedagoogika)
+372 526 6706
Ülikooli 20-312
 • Välisüliõpilaste värbamine​ (sotsiaalmeedia kanalid)
 • Osalemine turundusmaterjalide väljatöötamises​ ja turu-uuringute läbiviimisel
 • Suhtlemine Eesti kõrgharidust välismaal tutvustavate partnerorganisatsioonidega​
Merike Tamm
kunstnik 0,2 k
+372 5331 0023
 • Kujundus- ja kalligraafilised tööd
Keily Tammaru
projekti spetsialist
Ülikooli 18-301
 • Projektis ENLIGHT WP4 ja WP3 tööpaketis osalemine
  • Pädevusraamistik​ ja kaasav õpiränne
  • Mikrokraadid​ ja virtuaalsed ühiskursused
Gerda Palm
juhiabi-stipendiuminõustaja
+372 5428 0821 (3821)
Ülikooli 18-305
Mai Torim
kommunikatsioonispetsialist 0,5 k
MA (hispaania keel ja kirjandus)
+372 553 0766
Ülikooli 18–301
Projekti ENLIGHT kommunikatsiooni korraldamine ülikooli sees ja võrgustikus.
Anneli Miljan
mobiilsusprogrammide spetsialist
+372 737 5192
+372 515 0184 (5192)
Ülikooli 18-305
 • Töötajakoolituse ja õppejõudude vahetuse mobiilsusprogrammide koordineerimine (väljaminev ränne), sh Erasmus+ ja EMP/Norra stipendiumiprogramm
Lotta Saadla
rahvusvahelise suveülikooli spetsialist 0,8 k
Ülikooli 18-301
Liis Saar
kommunikatsioonispetsialist (tööleping peatatud) 0,5 k
MA (info- ja teadmusjuhtimine)

Rahvusvahelise õpirände keskus

Jaanika Haljasmäe
Erasmuse programmi koordinaator
+372 737 5151
+372 5399 4788 (5151)
Ülikooli 18-134A

 • Projektiga seotud küsimused (KA131)
 • Koostöölepete sõlmimise juhendamine
 • EWP (Erasmus Without Paper) kontakt
 • BIP  (Blended Intensive Program)
 • TÜ tudengite lühiajaline põimitud õpiränne (õpe)

Piret Saluveer
Erasmuse programmi välispraktika koordinaator
+372 737 6019
+372 5308 1005 (6019)
Ülikooli 18-134B
 • Väljaminevad Erasmus+ programmi praktikandid
 • Rahvusvahelise õpirände keskuse sise- ja välisveebi ning sotsiaalmeedia haldus
Annika Kalda
Erasmuse programmi üliõpilasvahetuse koordinaator
MA (infokorraldus)
+372 737 6085
+372 5382 8262 (6085)
Ülikooli 18-134B
 • Sissetulevad Erasmus+ programmi üliõpilased (EL)
 • Partnerülikoolide tudengite põimitud õpiränne
 • Välistudengite orientatsioonikursuse ettevalmistamine ja läbiviimise koordineerimine
 • Võõrkeelsete ainekursuste nimekirja kooskõlastamine ja uuendamine
Liina Käärst
välisõppe koordinaator
+372 737 5800
+372 5344 3823 (5800)
Ülikooli 18–134

 • TÜ üliõpilaste õpiränne partnerkõrgkoolis õppimiseks (infovahetus ja konkursside läbiviimine): 

           Erasmus+ Euroopa ja üleilmne programm
           Ülikoolidevahelised koostöölepingud ja -võrgustikud (sh MAUI, AEN, Reari-RJ)

           ISEP programm

           Šveitsi õpirände programm

 • Õppelepingu (OLA) protsessi kontaktisik
 • Välispraktikantide vastuvõtmise vormistamine
Piret Maiste
üliõpilasvahetuse koordinaator
MSc (turismigeograafia)
+372 737 6270
+372 5382 8271 (6270)
Ülikooli 18–134

Sissetulevad lühiajalised väliskülalisüliõpilased:

 • Ülikoolidevahelised koostöölepingud
 • ISEP programm
 • Erasmus+ üleilmne õpiränne
 • Šveitsi õpirände programm
 • Väliskülalisdoktorandid
 • Tasulised väliskülalisüliõpilased

Kogude osakond

Kadri Tinn
kuraator (tööleping peatatud) 0,4 k

Kommunikatsiooniosakond

Maria Kullamägi
turundusspetsialist 0,5 k
MA (kommunikatsioonijuhtimine)
Portrait
Urve Põru
administraator-kassapidaja 0,5 k
+372 737 5674
Kadi Küng
külastusjuht (tööleping peatatud) 0,3 k
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)

Haridusosakond

Portrait
Kärt Soieva
haridusprogrammide kuraator (reaal- ja loodusteadused) 0,5 k
Kadri Põldmaa
mükoloogia kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 512 0743 (6173)
Silvia Luik
turundus- ja kommunikatsioonijuht
MA (muusikateadus)
+372 5193 9339
+372 5193 9339
Vanemuise 46-237
Martin Vipp
arendusprojektide peaspetsialist 0,6 k
+372 5667 9409
Vanemuise 46-249
Kätlin Koser
administratiivjuht
MA (klassiõpetaja)
+372 737 6076
+372 5310 1604
Vanemuise 46-237

Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Botaanilised kogud

Kai Vellak
juhataja 0,4 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 524 6249 (6229)
Lai 38
Mari Müür
kuraator
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
Vanemise 46-217

Geoloogilised kogud

Mare Isakar
peavarahoidja
MSc (geoloogia)
+372 5310 1602
Vanemuise 46-232
Külli Kübar
varahoidja 0,8 k
MSc (bioloogia didaktika)
+372 737 5839
Vanemuise 46-232

Zooloogilised kogud

Villu Soon
zooloogia teadur
PhD (zooloogia)
+372 5310 1601
Vanemuise 46-117
Mati Martin
zoosüstemaatika peaspetsialist 0,5 k
knd (bioloogia)
Vanemuise 46-117

Mükoloogilised kogud

Ave Suija
lihhenoloogia kaasprofessor
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irja Saar
mükoloogia teadur
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-217
Irma Zettur
mikrobioloogilise ja mükoloogilistekogude kuraator 0,75 k
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Vanemise 46-217
Mari Müür
kuraator
MSc (bioloogilise mitmekesisuse kaitse)
Vanemise 46-217
Ede Oja
kuraator 0,5 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
Vanemise 46-216 ja 113-115
Marju Vahter
mükoloogia ja mikrobioloogila kogu spetsialist 0,5 k
Vanemise 46-216

Mikrobioloogilised kogud

Irma Zettur
mikrobioloogilise ja mükoloogiliste kogude kuraator
MSc (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Marju Vahter
mükoloogia ja mikrobioloogila kogu spetsialist 0,5 k
Vanemise 46-216

DNA ja keskkonnaproovide kogud

Sergei Põlme
zoosüstemaatika peaspetsialist
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 5594 5041
J. Liivi 2-337

Elurikkuse digiarhiivide töörühm

Kessy Abarenkov
elurikkuse informaatika kaasprofessor 0,75 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
J. Liivi 2-334
Kristjan Adojaan
elurikkuse informaatika spetsialist 0,6 k
MSc (bioloogia didaktika)
+372 730 1040
+372 503 9306
Vanemuise 46-249

Tartu Ülikooli botaanikaaed

Jüri Sild
botaanikaaia juhataja
MSc (geneetika)
+372 5608 0344 (6218)
Lai 38

Näituste ja loodushariduse osakond

Reet Mägi
juhataja
mag (Euroopa õpingud)
+372 504 0826 (6073)
Vanemuise 46-237
Inge Kukk
peaspetsialist 0,6 k
MA (kunstiajalugu)
Vanemuise 46
Aivo Tamm
muuseumipedagoog
+372 511 1724 (3724)
Vanemuise 46-249
Külli Kalamees-Pani
loodushariduse koordinaator 0,8 k
MSc (bioloogia didaktika)
+372 534 25101 (3101)
Vanemuise 46-249
Kärt Erikson
administraator 0,45 k
MSc (loodusgeograafia ja maastikuökoloogia)
Vanemuise 46
Elen Kontkar
loodushariduse spetsialist 0,8 k
MSc (zooloogia ja hüdrobioloogia)
Vanemuise 46
Tõnu Pani
spetsialist 0,7 k
MSc (geoloogia ja mineraloogia)
Vanemuise 46-237
Margit Hirv
loodushariduse spetsialist 0,9 k
MSc (botaanika ja mükoloogia)
+372 523 9736 (7736)
Lai 38
Kätlin Koser
sekretär-teabespetsialist
MA (klassiõpetaja)
+372 737 6076
+372 5310 1604
Vanemuise 46-237
Katrin Kolnes
administraator-teabespetsialist 0,85 k
+372 737 6077
Vanemuise 46
Kersti Kihno
loodushariduse spetsialist
MSc (geoökoloogia)
Vanemuise 46