Autor:
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Pärandtehnoloogid osalesid Kagu-Norra Ülikoolis toimunud rahvusvahelisel intensiivõppe nädalal

17.03–22.03.2024 toimus Raulandis Kagu-Norra Ülikoolis kolmandat korda NordTradCraft võrgustiku kohtumine ja sümpoosion, kus osalesid ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia metalli, tekstiili ja ehituseeriala üliõpilased, KULO magistrandid ja 3 õppejõudu. 

Seekordsel võrgustiku kokkusaamisel osales 7 kõrgkooli Põhja- ja Baltimaadest, kus tegeletakse käsitöö uurimise ja õpetamisega. Võrgustiku eesmärk on edendada rahvusvahelist koostööd traditsioonilise käsitööõppe vallas. Sarnased õppenädalad on eelmistel aastatel toimunud Rootsis Göteborgi Ülikoolis Mariestadis ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemias.

Raulandis toimunud intensiivõppe nädala raames toimus mitmeid aruteluseminare, loenguid,töötubasid ja inspireerivaid kohtumisi. Viljandi kultuuriakadeemia poolt viis Inna Raud läbi seminari rahvarõivaste kandmise seostest tänapäevaga ja Seto traditsioonis pudelisuul sõlmimise tehnikas vöö detaili töötoa, Kirsti Tuum traditsioonilise ühestükis valmistatava sõrmuse töötoa ning Gert Evert õpetas preesi tegemist. Pärandtehnoloogia metalli eriala üliõpilane Jürgen Sisask juhendas tuleraua ja odaotsa sepistamise töötubasid ja KULO magistrant Küllike Pihkva tutvustas oma töötoas Ukraina abistamiseks mõeldud varjevõrkude punumist.

Mitmete seminaride ja töötubade puhul jäi kõlama tulevikku vaatav jätkusuutlikkuse ja materjalide vastutustundliku kasutamise teemadering kõrvuti käsitöö ja käsitöölise identiteedi küsimustega tänapäeva maailmas. Lisaks tõepoolest intensiivsele ja inspireerivale õppetööle toimus igal päeval ka põnevaid sotsiaalseid ja kultuurilisi ühistegevusi, mida viisid läbi erinevate kõrgkoolide üliõpilased. 

Õppenädala kokkuvõtteks panid üliõpilased viimasel päeval välja valminud töödest väikese näituse, toimus seminaride ja töötubade tagasisidering ning edasivaatavalt on plaanis kogunenud materjalide põhjal jätkata koostööpartnerite poolt NordTradCraft võrgustiku õppenädalate koostööd ja kogemusi analüüsiva artikli kirjutamist.

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

kultuur

Sisseastumine kultuuriakadeemiasse on alanud

Sound recording session

Rahvusvaheline helidisaini kursus ootab osalejaid Tamperesse