Vilistlasuuring: üheksa Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlast kümnest on õpingutega rahul

Väärika ajalooga koolil on tänavu põhjust ära märkida kaks olulist tähtpäeva – möödub 60 aastat kooli asutamisest ning 20 aastat kõrgkoolina tegutsema hakkamisest. Sel puhul võeti ette ka perioodi 1992-2009 lõpetajate tagasiside kogumine. Küsitlusele vastas enam kui kolmandik vilistlasi, tulemused tasakaalustati erialade ja aastate lõikes, seega võib need üldistada kõigile lõpetajatele.

Lõpetanud andsid õpingutele ja õppekavale kõrge positiivse hinnangu – enamik lõpetanutest oli õpinguid alustades teadlik õppekava eesmärkidest ning kinnitas, et läbitud õpe oli õppekavale seatud ootustega vastavuses. Õpingute käigus omandatud teadmisi kasutavad paljud lõpetanud sageli oma igapäevatöös. Valdavalt on Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud rahul nii eriala (93%) kui ka õppeasutuse valikuga (97%).

Kultuuriakadeemia on oluline Eesti haritlaskonna piirkondlik tasakaalustaja: iga neljas-viies sisseastuja ja vilistlane on Viljandimaalt, suurem osa vilistlastest asus pärast lõpetamist elama piirkonda, kus nad enne õpinguid elasid ning lõpetanuid jagub igasse maakonda. Töötuid on vilistlaste seas vähem kui 1 %. 62% lõpetanutest teenib kuni 750 eurot kuus, viiendik teenib 750-1000 eurot ning viiendik üle 1000 euro kuus. Lõpetanute keskmine brutopalk on 797 eurot.

Suur osa lõpetanutest (59%) on olnud kooliga kontaktis ka pärast lõpetamist. Peamiselt jälgitakse infot kooli kodulehelt või sotsiaalmeedia vahendusel (42%), veerand lõpetanutest on osalenud kooli poolt pakutud täiendusõppes ning kümnendik on viinud läbi õppetööd või teinud ettekandeid Viljandi kultuuriakadeemias.

Vilistlasuuringu viis läbi Tartu Ülikooli sotsaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Uuringu saab alla laadida aadressilt http://www.kultuur.edu.ee/189167.


Lisainfo:
Piret Talur
teadus- ja kunstiloome osakonna juhataja
E-post piret.talur@ut.ee
Tel 5301 0100