Uus kultuurisündmuste ohutusalane koolitusprogramm koondab Põhjamaade eksperdid

„Kultuuri valdkonna väli- ja suursündmuste hulk on Eestis üsna suur. Aastaid oleme pööranud tähelepanu nende turundamisele, korraldus- ja finantseerimisküsimuste lahendamisele. Nüüd on ülim aeg korraldajaid ning omavalitsuste vastutajaid koolitada ka sündmuste ohutus- ja turvariske maandama." Marko Lõhmus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor.

2015-16. a. käivituvad kursused kultuurisündmuste ohutuse teemal Rootsis, Soomes ja Eestis. Kursused on välja töötatud rahvusvahelise projekti CISKT (Creative Industries Safety Knowledge Transfer) raames MSB (Swedish Civil Contingencies Agency), Karlstadi Ülikooli (Rootsi), Seinajoki Rakenduskõrgkooli (Soome) ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koostöös.

Sündmuste ohutus on suhteliselt reguleerimata valdkond. Alates Roskilde festivalist 2000.a., kus hukkus 9 inimest, on vajadus selge reeglistiku ja koolituse järele sündmusohutuse alal. Kursused, mis käivituvad 2015-16.a jooksul põhinevad osaliselt Rootsis väljaantud käsiraamatul ”Event Safety Guide” (MSB, 2008) ning on eelkõige suunatud ametnikele, sündmuste korraldajatele ja turvatöötajatele.

Koolitusprogrammi väljatöötamisele on kaasa aidanud ka Tallinna Filharmoonia, Eesti Pärimusmuusika Keskuse, Kultuuriministeeriumi, Päästeameti ja G4Si eksperdid.

Rohkem infot: www.ciskt.eu