Üliõpilasesindus ootab uus liikmeid!

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Üliõpilasesinduse esimees kuulutab välja 2015/16 õppeaasta Üliõpilasesinduse kooseisu valimised. Esinduse 2015/16 koosseisu kandideerimiseks peab üliõpilane esitama allkirjastatud avalduse ja motivatsioonikirja hiljemalt 27. aprilliks kell 17:00 esinduse kantseleisse või digitaalallkirjastatult esimehe e-posti aadressile tapihlak@kultuur.edu.ee

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1. kandidaadi ees- ja perekonnanime, osakonna nimetust ja õpperühma tähist (kursus);
2. kandidaadi kontaktandmeid: elukoht ja postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress;
3. vähemalt kahe (2) toetaja ees- ja perekonnanimi, õpperühma tähis ja toetusallkiri. Toetusallkirju võib koguda ainult oma osakonna üliõpilastelt.

Vajadusel leiad avalduse vormi Üliõpilasesinduse ruumist 229

Esinduse kandidaadid avalikustatakse 29. aprillil ning üliõpilasesinduse 2015/16 koosseisu valimised toimuvad 4.-6. mai 2015. Valimistulemused avalikustatakse hiljemalt 10. mail 2015.

Täpsem info valimistest: TÜVKA Üliõpilasesinduse valimiseeskiri

Teate edastas
Kadri Sprenk
Kommunikatsiooni- ja projektitalituse spetsialist
kadri.sprenk@ut.ee