Tunnustati töötajaid, sõpru ja tudengeid

Aastapreemia sai rahvusliku käsitöö osakonna juhataja Ave Matsin magistriõppekavade ettevalmistamise ja avamise protsessi eduka juhtimise eest. Preemia sai ka Priit Ohakas, e-keskuse infotehnoloogia- ja kommunikatsiooni spetsialist, kes pälvis preemia kui asendamatu tugitöötaja, kelle professionaalne ja kvaliteetne tööalane tegevus toetab kogu kultuuriakadeemia õppetegevust. Lisaks tunnustati akadeemia töötajaid - direktori abi ja projektijuhti Elerin Laurimäed ning projektitalituse juhti Signe Susi tulemusliku töö eest loomeinkubaatori ning kompetentsikeskuse arendamisel. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Akadeemia Sõbrad 2010 on:
-Siim Aimla, Georg Otsa-nimelise Tallinna muusikakooli õppejõud (kultuuriakadeemia jazzmuusika arendamise eest ja abi eest Viljandi jazzielu edendamisel).

-Jüri Leiten, Eesti Kontserdi direktor (väärtusliku abi eest õppekava arendusse muusikaosakonna jazzmuusika programminõukogu liikmena, Muusikatriaadi žüriis osalemise ning üliõpilastele esinemisvõimaluste andmise eest).

-Hillar Sein, Ugala teatri direktor (üliõpilaste vastutuleliku ja asjatundliku juhendamise eest).

-Tartu Ülikooli õppeosakond asjatundliku, professionaalse ja kvaliteetse abi eest magistriõppekavade ettevalmistamisel. Eriti paluti välja tuua õppeosakonna töötajaid Helen Asveiti, Kaja Karo, Margit Raudseppa, Siret Rutikut ja Ülle Tensingut.

Aktusel anti üle ka Tartu Ülikooli sihtasutuse stipendiumid kahele kultuuriakadeemia tudengile. Estraveli reisisihi stipendiumi sai II kursuse tantsutudeng Evelyn Uisk, kes suundub Erasmuse programmi raames kevadsemestriks Turu Rakenduskõrgkooli õppima. Esmaskordselt kultuuriakadeemia üliõpilasele antud Silvere-Panti stipendiumi sai I kursuse kultuurikorralduse tudeng Reeli Lonks.

Lisainfo:
Hannele Känd
spetsialist
E-post: <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />hannele@kultuur.edu.ee
Telefon: 435 5254