Toimus 8. rahvusvaheline ISAGA suvekool mudeldusmängudes


6. – 13. aug toimus kultuuriakadeemias 8. ISAGA rahvusvaheline suvekool mudeldusmängudes, mille peateemaks oli sel aastal simulatsioonimängude disain õppetöös ja treeningus.

Suvekooli peakorraldajad olid ISAGA - International Simulation And Gaming Association ja SAGSAGA - Swiss Austrian German Simulation And Gaming Association koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga.

Kohal olid õppejõud Itaaliast, Austriast, Austraaliast, Poolast ja Eestist ning osalejad Hollandist, Rumeeniast, Venemaalt ja Eestist.

Suvekool andis ülevaate mudeldusmängude teoreetilistest käsitlustest; töörühmades osalejad tegid nädala jooksul läbi mudeldusmängu koostamise näitliku tsükli, töötades meeskonniti välja mudeldusmängu, mille testversioon ka kõigi osalejate poolt läbi mängiti ja analüüsiti.

Lisaks mängude loomise põhimõtetele analüüsiti ka mängude kasutamise ja läbiviimisega seotud küsimusi kooli-, täiendõppe ja juhtimidega seotud teemadel. Keskenduti mängude kaudu õppimise temaatikale, grupiprotsessidele ning saadud teadmiste ülekandele ning mudeldusmängude hindamisega seonduvale.

#pict1#

Mudeldusmängu (simulation game) puhul peetakse silmas tegevusi, kus inimesed, olgu siis lapsed või täiskasvanud, osalevad mingi süsteemi toimimist peegeldava mudeli läbi-mängimisel. Selliseid mänge saab edukalt kasutada koolituses, näiteks kooliõpilastega igapäevase õppetöö raames või tööalases täiendõppes ja juhtimisteemades mõne spetsiifilise probleemistiku avamiseks. Mitmetel puhkudel on mängus osalemine osutunud tavameetoditest tõhusamaks õppeviisiks, sest aitab osalejail mõista ja lahendada reaal-elulisi probleeme.

Suvekooli läbiviimist toetasid ISAGA, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ja Euroopa Liidu ESF programm Primus.

Vaata suvekooli pilte siit.

Eelnevatel aastatel on suvekoolid toimunud Surinames (2010), Rumeenias (2009), Indias (2008), Itaalias (2007), Austrias (2006), Poolas (2005) ja Saksamaal (2004).

Täpsem info:
eesti keeles
ISAGA suvekooli kodulehel.


Margot Must
välissuhete juht
margot@kultuur.edu.ee
52 78 419