Foto:
Toomas Mägi

Pärandtehnoloogia konverents keskendub tänavu kohalikule villale

17.-18. novembril toimub Viljandis pärimusmuusika aidas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel rahvusvaheline pärandtehnoloogia konverents, mis keskendub villa kasutamisele Eestis. Kümnendat korda toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada lambavilla omadusi ja kasutusvõimalusi ning innustada inimesi rohkem kohalikku villa kestlikult kasutama.  
 
Villakonverentsi esimesel päeval annavad asjatundjad nii Põhjamaadest kui Euroopast ülevaate erinevate riikide villatööstusest ja uutest villa täistootmise ahelat arendavatest algatustest. Teise päeva ettekanded keskenduvad Eesti villa töötlemise ja tootmisega seotud näidetele. Pärimusmuusika aita on üles seatud Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teemakohaste projektide ja õppetööde näitus. Koostöömessil saab tutvuda kohalike ettevõtete tegevusega. Paralleelselt sellega toimuvad villa sorteerimise õpituba, Vilma villakoja tuur ja ketrusvõistlus.  
 
Konverentsiga samal ajal toimub ka EMP/Norra koostööprojekti “Eesti ja Norra kohalik lambavill – uuringu läbiviimine ja õppematerjalide loomine kõrgkooli tekstiilitudengitele” esitlussündmus, kus tutvustatakse projekti käiku ja selle raames valminud uuringu esimesi tulemusi.  
 
TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuhi Ave Matsini sõnul on looduslike käsitöömaterjalide kasutamine ja kestlik väärtustamine väga oluline. „Selle asemel, et kasutada väärikalt lambakasvatuse kõrvalsaadusena tekkivat superomadustega villakiudu, kasvab maailmas fossiilsetel ainetel põhinevate tekstiiilide tootmine ja tarbimine,” tunneb Matsin kahetsust, et pea 90% Eesti villast hävineb. „Loodame, et konverents aitab sellele teemale laiemat tähelepanu juhtida,” tõi Matsin välja konverentsi teema olulisuse.  

Konverentsi lõpus antakse üle Anu Raua stipendium ja esitletakse käsitööteaduse aastakirja Studia Vernacula uut numbrit „Pärand haagib“, mis keskendub käsitööoskuste ja ainelise kultuuripärandi uurimisele.   

Villakonverents on osa 12.–18. novembril toimuvast Eesti villa nädalast, mille raames toimuvad Eesti erinevais paigus kohalikule villale pühendatud sündmused. 

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia korraldab pärandtehnoloogia konverentsi alates 2013. aastast. Konverentsil osalevad akadeemilisest diskussioonist ja valdkonna arendamisest huvitatud praktikud, õppejõud ja uurijad.   

Loe lähemalt villakonverentsi kodulehelt.
 

#kultuur
Sorry me teeme Tšehhovit - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

ERMis jõuab lavale Viljandi kultuuriakadeemia näitlejatudengite diplomilavastus „Sorry, me teeme Tšehhovit”

#kultuur
Sorry me teeme Tšehhovit - Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

Diplomilavastus "Sorry, me teeme Tšehhovit"

#kultuur
Seto belt

Three Seto Belts