Foto:
Maritta Anton

Kultuuriakadeemias lõppes sisseastumisavalduste vastuvõtt

Avalduste vastuvõtt Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiasse õppima asumiseks lõppes 29. juunil. Koos kevadise vastuvõtuga ingliskeelsetele õppekavadele esitati kokku 407 avaldust, mida on 68 võrra vähem kui möödunud aastal.

Kultuuriakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavadele esitati 321 ja magistriõppekavadele 86 avaldust (sh 24 ingliskeelsel õppekaval). Kõige rohkem avaldusi (93) esitati kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekavale õppima asumiseks, järgnesid muusika (85 avaldust), etenduskunstid (59), kultuurikorraldus (58) ning pärandtehnoloogia õppekava (26), kus sel aastal toimus vastuvõtt rahvusliku tekstiili erialale. Magistriõppekavadest oli jätkuvalt populaarne kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava, kuhu laekus kokku 53 avaldust, järgnesid ingliskeelne heli- ja visuaaltehnoloogia õppekava 24 avaldusega ning kultuuripärandi loovrakendused 9 avaldusega.

Kõige suurem konkurss on kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekaval, kus ühele õppekohale kandideerib keskmiselt 3,1 sisseastujat. Järgnevad kultuurikorralduse õppekava (2,32 ühele kohale) ning etenduskunstide õppekava (2,27), kus sel aastal on vastuvõtt tehnilise produtsendi ja visuaaltehnoloogi erialadele.

"Hea meel on tõdeda, et peaaegu kõikidel õppekavadel on konkurss ning piisaval hulgal sisseastumisavaldusi,” kommenteeris tänavusi sisseastumisnumbreid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach. “Sel aastal paistavad silma kogukonnahariduse, kultuurikorralduse ning etenduskunstide õppekavad ning hea meel on ka rahvusvahelise magistriõppekava üle, kuhu laekus tänavu korralik hulk avaldusi.” Õppedirektori sõnul on kõige olulisem siiski õppima asujate kõrge kvaliteet ning seda hakkavad erinevad komisjonid välja selgitama järgmisel nädalal.

Viljandi kultuuriakadeemiasse võetakse 2022. õppeaastaks vastu 143 üliõpilast rakenduskõrghariduse õppekavadele ja 49 üliõpilast magistriõppesse.

Sisseastumiseksamite periood Viljandi kultuuriakadeemias kestab 10. juulini. Tartu Ülikool avaldab vastuvõetud üliõpilaste esmased nimekirjad 12. juulil ning hiljemalt kahe kalendripäeva jooksul alates vastuvõtuotsuse teatavaks tegemisest tuleb vastuvõetuil kinnitada õppima tuleku soov. Vabanenud õppekohti täidetakse jooksvalt kuni 19. augustini.

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

#sisseastumine
Peahoone lippudega 2022

Kantar Emori uuringu andmetel on tööturul endiselt hinnatuim Tartu Ülikooli lõpudiplom