GMP Clubhotel ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia sõlmivad koostööleppe üliõpilaste ettevõtluspraktika arendamiseks

16. jaanuaril sõlmivad AS GMP Grupp ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koostööleppe, mille sisuks on tudengite ettevõtlusõppe praktikabaasi väljaarendamine GMP Clubhotelis Otepääl. Koostöö üldisemaks eesmärgiks on vastastikku tugevate külgede võimendamine erasektori ning ülikooli tegevuste omavahelise sidustamise kaudu.  Lisaks näevad mõlemad organisatsioonid tulevikukoostööna veel arendustegevust ühiste toote- ja teenustepakettide väljatöötamise kaudu ning ühisturundust.

Kultuuriakadeemias on 2014. aasta sügissemestrist alates oluliselt suurenenud ettevõtlusainete ning –praktikate mahtu. Selle tulemusena saavad kõikide erialade tudengid süvendatud teadmisi ettevõtlikkusest, ettevõtte asutamisest, turundusest, raamatupidamisest jne.  Direktor Anzori Barkalaja sõnul on ettevõtlus praeguses maailmas, kus avaliku sektori võimalused ülal pidada töökohti järjest vähenevad, kujunemas “neljandaks kirjakeeleks”, mis tõstab inimeste võimalusi ise tagada oma toimetulek eneseteostust pakkuva tegevuse kaudu. Eriti puudutab see kunstiloome poole püüdlejaid, miska loomemajandust tuleks näha pigem täiendava võimalusena.

Olulisena ettevõtlusõppe läbiviimise juures on läbiviidavad praktikad ning siin otsib kultuurakadeemia jätkuvalt uusi tegusaid partnereid, et tudengid leiaksid endale kõige sobivama praktikabaasi. GMP Clubhoteli juhataja Margus Mäll leiab, et praktikantide kaasamine toob värsket verd ja uusi ideid: „Koostööleppe sõlmimine Viljandi Kultuuriakadeemiaga pakub head praktikabaasi tudengitele ning mitmekesistab meie teenuste valikut, pakkudes lisaväärtust nii kohalikule kui välisriikidest GMP Clubhoteli külastajale“.

Koostöölepe näeb ette konkreetseid tegevusi eelkõige muusika ning kultuurikorralduse suundadel, kuid on avatud võimalus, et loovate ja vaimukate ideedega saavad kaasa lüüa ka teiste erialade tudengid.

GMP Clubhotel on Eestis ainulaadne majutusasutus Otepääl, Pühajärve kaldal, mis pakub majutuseks luksuslikke külaliskortereid. Hotellis tegutseb ajalooline Pühajärve Restoran, kus nädalalõppudel toimuvad erinevad kultuurilised etteasted. Pühajärve restoran on valitud 2013.a.Eesti 50 parima söögikoha hulka.

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia on valdavalt loomingulisi erialasid õpetav Tartu Ülikooli kolledž, mis keskendub rakenduslikule ja interdistsiplinaarsele haridusele, mida raamistab pärimuskultuuri väärtustamine ning loov sidustamine tänapäeva tegemistega. 2014. aastal õpib kultuuriakadeemias üle 700 tudengi, rohkem lisainfo www.kultuur.ut.ee

Lisainfo
Margus Mäll
GMP Clubhotel & Pühajärve Restoran
„Otepää parim teenindusettevõte 2012“
Juhataja/Manager
 +372 50 105 04, margus [ät] gmp.ee

Anzori Barkalaja
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor
+ 372 513 9760, anzori [ät] kultuur.edu.ee